Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

E Spaarfonds AOW

Begrotingsstaat AOW-spaarfonds voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

0

0

0

0

1

Rijksbijdrage AOW-spaarfonds

0

0

0

0

0

2

Rentebijdrage over AOW-spaarfonds

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat AOW-spaarfonds voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

4.195.192

4.195.192

4.196.390

4.196.390

4.196.390

1

Rijksbijdrage AOW-spaarfonds

2.972.260

2.972.260

2.972.260

2.972.260

2.972.260

2

Rentebijdrage over AOW-spaarfonds

1.222.932

1.222.932

1.224.130

1.224.130

1.224.130

Begrotingsstaat AOW-spaarfonds voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

0

0

0

0

1

Rijksbijdrage AOW-spaarfonds

0

0

0

0

0

2

Rentebijdrage over AOW-spaarfonds

0

0

0

0

0