Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

F Diergezondheidsfonds

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.021

9.021

40.264

26.833

26.833

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

9.021

9.021

40.264

26.833

26.833

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.021

9.021

9.021

11.590

11.590

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

9.021

9.021

9.021

11.590

11.590

Begrotingsstaat Diergezondheidsfonds voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.021

9.021

40.264

26.833

26.833

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

9.021

9.021

40.264

26.833

26.833