Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

I De Koning

Begrotingsstaat De Koning voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.908

5.908

5.908

5.908

5.908

1

UITKERING LEDEN KONINKLIJK HUIS

5.908

5.908

5.908

5.908

5.908

Begrotingsstaat De Koning voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

0

0

0

0

0

1

UITKERING LEDEN KONINKLIJK HUIS

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat De Koning voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.908

5.908

5.908

5.908

5.908

1

UITKERING LEDEN KONINKLIJK HUIS

5.908

5.908

5.908

5.908

5.908