Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

III Algemene Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

55.196

55.196

62.203

57.405

57.405

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

51.960

51.960

58.951

54.063

54.063

4

Kabinet der Koningin

2.210

2.210

2.226

2.285

2.285

5

Cie v. Toez. I&V

1.026

1.026

1.026

1.057

1.057

Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.344

1.344

1.698

1.795

1.795

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

1.344

1.344

1.698

1.795

1.795

4

Kabinet der Koningin

0

0

0

0

0

5

Cie v. Toez. I&V

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

55.196

55.196

62.203

57.405

57.405

1

Bevorderen eenheid regeringsbeleid

51.960

51.960

58.951

54.063

54.063

4

Kabinet der Koningin

2.210

2.210

2.226

2.285

2.285

5

Cie v. Toez. I&V

1.026

1.026

1.026

1.057

1.057