Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IV Koninkrijksrelaties

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

156.232

156.232

203.873

255.277

255.277

1

Waarborgfunctie

37.446

37.446

43.755

45.223

45.223

2

Bevord.autonomie Koninkrijkspartners

117.421

117.421

157.061

208.844

208.844

3

Nominaal en onvoorzien

1.365

1.365

3.057

1.210

1.210

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

12.972

12.972

17.072

17.072

17.072

1

Waarborgfunctie

4.469

4.469

8.569

8.569

8.569

2

Bevord.autonomie Koninkrijkspartners

8.503

8.503

8.503

8.503

8.503

3

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

142.391

142.391

190.032

241.436

241.436

1

Waarborgfunctie

37.446

37.446

43.755

45.223

45.223

2

Bevord.autonomie Koninkrijkspartners

103.580

103.580

143.220

195.003

195.003

3

Nominaal en onvoorzien

1.365

1.365

3.057

1.210

1.210