Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

IXB Financiën

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.915.517

3.915.517

4.109.409

3.952.272

3.952.272

1

Belastingen

3.411.799

3.411.799

3.451.234

3.331.074

3.331.074

2

Financiele Markten

60.943

60.943

71.144

100.885

100.885

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.593

19.593

19.886

65.613

65.613

4

Internationale Fin. Betrekkingen

75.550

75.550

114.353

114.424

114.424

5

Exportkredietverz. en Investeringsgar.

112.481

112.481

102.416

57.677

57.677

7

Beheer materiele activa

99.075

99.075

125.831

130.990

130.990

8

Fin-ec beleid van de overheid

31.350

31.350

41.785

33.699

33.699

9

Algemeen

102.158

102.158

115.198

115.267

115.267

10

Nominaal en onvoorzien

2.568

2.568

67.562

2.643

2.643

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.694.969

3.694.969

4.358.949

4.526.067

4.526.067

1

Belastingen

1.360.295

1.360.295

1.360.295

1.076.370

1.076.370

2

Financiele Markten

25.646

25.646

5.634

13.042

13.042

3

Financ. act. Publiek-Private sector

2.002.158

2.002.158

2.524.895

2.896.999

2.896.999

4

Internationale Fin. Betrekkingen

752

752

58.578

59.578

59.578

5

Exportkredietverz. en Investeringsgar.

79.250

79.250

161.250

196.250

196.250

7

Beheer materiele activa

214.205

214.205

234.205

265.480

265.480

8

Fin-ec beleid van de overheid

4.942

4.942

6.371

6.371

6.371

9

Algemeen

7.721

7.721

7.721

11.977

11.977

10

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Financien voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

15.782.826

15.782.826

15.948.597

15.893.856

15.893.856

1

Belastingen

3.411.859

3.411.859

3.451.294

3.331.134

3.331.134

2

Financiele Markten

60.943

60.943

71.144

115.885

115.885

3

Financ. act. Publiek-Private sector

6.010

6.010

6.757

95.115

95.115

4

Internationale Fin. Betrekkingen

115.826

115.826

116.054

116.125

116.125

5

Exportkredietverz. en Investeringsgar.

11.953.037

11.953.037

11.952.972

11.952.998

11.952.998

7

Beheer materiele activa

99.075

99.075

125.831

130.990

130.990

8

Fin-ec beleid van de overheid

31.350

31.350

41.785

33.699

33.699

9

Algemeen

102.158

102.158

115.198

115.267

115.267

10

Nominaal en onvoorzien

2.568

2.568

67.562

2.643

2.643