Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Rijk

Begrotingsstaat van het Rijk voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in miljoenen euro

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Bg.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

190.832,80

190.992,50

197.949,10

197.408,60

197.408,60

I

Huis der Koningin

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

IIA

Staten-Generaal

123

123

130

134,3

134,3

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

95,4

95,4

103,3

97,6

97,6

III

Algemene Zaken

55,2

55,2

62,2

57,4

57,4

IV

Koninkrijksrelaties

156,2

156,2

203,9

255,3

255,3

V

Buitenlandse Zaken

11.722,90

11.722,90

11.555,20

11.353,70

11.353,70

VI

Justitie

5.897,00

5.902,50

6.329,40

5.893,50

5.893,50

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.411,70

6.411,70

7.076,00

6.337,30

6.337,30

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

28.913,10

28.913,10

31.726,90

31.979,20

31.979,20

IXA

Nationale Schuld (Transactiebasis)

40.781,80

40.781,80

42.819,50

42.842,30

42.842,30

IXB

Financien

3.915,50

3.915,50

4.109,40

3.952,30

3.952,30

X

Defensie

7.916,80

7.916,80

8.361,00

8.387,70

8.387,70

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

3.966,10

3.963,20

4.274,40

5.306,20

5.306,20

XII

Verkeer en Waterstaat

7.457,50

7.396,10

6.847,80

7.757,80

7.757,80

XIII

Economische Zaken

2.282,60

2.349,70

2.416,40

2.355,00

2.355,00

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.250,70

2.250,70

2.401,20

2.389,10

2.389,10

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26.963,90

26.963,90

26.932,10

27.025,90

27.025,90

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13.589,50

13.589,50

13.673,90

13.734,80

13.734,80

A

Infrastructuurfonds

7.044,40

7.094,40

6.822,20

6.432,90

6.432,90

B

Gemeentefonds

14.704,10

14.704,10

15.016,10

15.139,20

15.139,20

C

Provinciefonds

1.110,20

1.110,20

1.124,30

1.127,40

1.127,40

D

Fonds Economische Structuurversterking

3.420,70

3.522,10

3.878,10

2.737,30

2.737,30

E

AOW-spaarfonds

0

0

0

0

0

F

Diergezondheidsfonds

9

9

40,3

26,8

26,8

G

BTW-compensatiefonds

2.005,60

2.005,60

2.005,60

2.078,90

2.078,90

H

Waddenfonds

33,9

33,9

33,9

0,9

0,9

Begrotingsstaat van het Rijk voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in miljoenen euro

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Bg.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

58.243,20

58.298,70

64.986,20

63.421,60

63.421,60

I

Huis der Koningin

0

0

0

0

0

IIA

Staten-Generaal

2,1

2,1

2,6

4,1

4,1

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

2,8

2,8

2,8

3,3

3,3

III

Algemene Zaken

1,3

1,3

1,7

1,8

1,8

IV

Koninkrijksrelaties

13

13

17,1

17,1

17,1

V

Buitenlandse Zaken

724,5

724,5

771,8

836,7

836,7

VI

Justitie

1.028,50

1.034,00

1.049,50

1.090,40

1.090,40

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

314,1

314,1

668

113,7

113,7

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.344,70

1.344,70

1.515,30

1.973,80

1.973,80

IXA

Nationale Schuld (Transactiebasis)

26.251,50

26.251,50

34.343,60

31.684,90

31.684,90

IXB

Financien

3.695,00

3.695,00

4.358,90

4.526,10

4.526,10

X

Defensie

385,9

385,9

604,2

639,1

639,1

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1.070,00

1.070,00

1.046,60

1.026,80

1.026,80

XII

Verkeer en Waterstaat

116,1

116,1

94,7

97,6

97,6

XIII

Economische Zaken

7.432,70

7.432,70

5.881,60

6.010,90

6.010,90

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

395,9

395,9

430,6

512,1

512,1

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

508,5

508,5

506,8

758,8

758,8

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

35,1

35,1

47,2

58,8

58,8

A

Infrastructuurfonds

6.988,30

7.038,30

6.825,60

7.141,90

7.141,90

B

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

C

Provinciefonds

0

0

0

0

0

D

Fonds Economische Structuurversterking

3.695,10

3.695,10

2.578,40

2.682,00

2.682,00

E

AOW-spaarfonds

4.195,20

4.195,20

4.196,40

4.196,40

4.196,40

F

Diergezondheidsfonds

9

9

9

11,6

11,6

G

BTW-compensatiefonds

0

0

0

0

0

H

Waddenfonds

33,9

33,9

33,9

33,9

33,9

Begrotingsstaat van het Rijk voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in miljoenen euro

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Bg.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

167.536,30

167.914,60

178.337,10

180.820,90

180.820,90

I

Huis der Koningin

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

IIA

Staten-Generaal

123

123

130

134,3

134,3

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

95,4

95,4

103,3

97,6

97,6

III

Algemene Zaken

55,2

55,2

62,2

57,4

57,4

IV

Koninkrijksrelaties

142,4

142,4

190

241,4

241,4

V

Buitenlandse Zaken

9.902,50

9.902,50

12.177,90

12.250,70

12.250,70

VI

Justitie

5.896,30

5.901,80

6.515,90

6.080,00

6.080,00

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5.518,30

5.518,30

6.200,30

5.834,50

5.834,50

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

59,8

59,8

59,8

60,8

60,8

IXA

Nationale Schuld (Transactiebasis)

40.781,80

40.781,80

42.819,50

42.842,30

42.842,30

IXB

Financien

15.782,80

15.782,80

15.948,60

15.893,90

15.893,90

X

Defensie

8.495,70

8.495,70

9.007,90

8.341,20

8.341,20

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

3.077,40

3.074,60

3.265,50

4.664,20

4.664,20

XII

Verkeer en Waterstaat

7.463,20

7.401,80

6.697,60

7.717,40

7.717,40

XIII

Economische Zaken

3.655,20

4.042,40

4.417,30

3.589,60

3.589,60

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2.142,60

2.142,60

5.157,70

5.379,00

5.379,00

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26.886,70

26.886,70

26.837,10

26.926,90

26.926,90

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

13.292,80

13.292,80

12.896,00

13.716,90

13.716,90

A

Infrastructuurfonds

5.943,70

5.993,70

7.297,20

8.277,30

8.277,30

B

Gemeentefonds

14.912,90

14.912,90

15.099,20

15.222,30

15.222,30

C

Provinciefonds

1.128,40

1.128,40

1.139,00

1.142,10

1.142,10

D

Fonds Economische Structuurversterking

0

0

0

0

0

E

AOW-spaarfonds

0

0

0

0

0

F

Diergezondheidsfonds

9

9

40,3

26,8

26,8

G

BTW-compensatiefonds

2.131,30

2.131,30

2.234,90

2.317,60

2.317,60

H

Waddenfonds

33,9

33,9

33,9

0,9

0,9