Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

V Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

11.722.892

11.722.892

11.555.240

11.353.693

11.353.693

21

Versterkte intern rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

77.797

77.797

100.564

98.166

98.166

22

Grotere veiligh en stabil.,effect. hum. hulpv. en goed best.

762.747

762.747

849.595

865.554

865.554

23

Versterkte Europese samenwerking

7.213.261

7.213.261

6.848.301

6.532.385

6.532.385

24

Meer welvaart en minder armoede

690.297

690.297

732.146

948.295

948.295

25

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

1.634.316

1.634.316

1.618.984

1.563.002

1.563.002

26

Beter beschermd en verbeterd milieu

371.339

371.339

428.350

371.201

371.201

27

Welz en veiligh.van Ned.in het btld en regul. van pers.verk.

106.053

106.053

89.035

112.887

112.887

28

Versterkt cultur.profiel en pos. beeldvorm.in en buiten Ned

86.100

86.100

94.601

94.256

94.256

30

Nominaal en onvoorzien

92.254

92.254

3.384

75

75

31

Algemeen

688.728

688.728

790.280

767.872

767.872

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

724.531

724.531

771.795

836.708

836.708

21

Versterkte intern rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

0

0

0

0

0

22

Grotere veiligh en stabil.,effect. hum. hulpv. en goed best.

224

224

1.150

1.545

1.545

23

Versterkte Europese samenwerking

611.400

611.400

611.400

588.500

588.500

24

Meer welvaart en minder armoede

34.776

34.776

79.540

89.389

89.389

25

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

0

0

0

0

0

26

Beter beschermd en verbeterd milieu

0

0

0

0

0

27

Welz en veiligh.van Ned.in het btld en regul. van pers.verk.

26.543

26.543

28.101

31.650

31.650

28

Versterkt cultur.profiel en pos. beeldvorm.in en buiten Ned

755

755

771

771

771

30

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

31

Algemeen

50.833

50.833

50.833

124.853

124.853

Begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

9.902.529

9.902.529

12.177.919

12.250.693

12.250.693

21

Versterkte intern rechtsorde en eerbiediging mensenrechten

61.190

61.190

104.599

113.414

113.414

22

Grotere veiligh en stabil.,effect. hum. hulpv. en goed best.

676.591

676.591

938.328

1.050.728

1.050.728

23

Versterkte Europese samenwerking

7.026.591

7.026.591

7.787.025

7.471.109

7.471.109

24

Meer welvaart en minder armoede

456.199

456.199

970.757

1.129.998

1.129.998

25

Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling

572.196

572.196

955.191

1.055.069

1.055.069

26

Beter beschermd en verbeterd milieu

180.432

180.432

488.448

502.293

502.293

27

Welz en veiligh.van Ned.in het btld en regul. van pers.verk.

106.053

106.053

88.815

112.887

112.887

28

Versterkt cultur.profiel en pos. beeldvorm.in en buiten Ned

46.510

46.510

63.996

67.154

67.154

30

Nominaal en onvoorzien

92.254

92.254

3.384

75

75

31

Algemeen

684.513

684.513

777.376

747.966

747.966