Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VI Justitie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.896.996

5.902.496

6.169.919

5.897.528

5.897.528

11

Nederlandse rechtsorde

10.443

10.443

10.439

11.624

11.624

12

Rechtspleging en rechtbijstand

1.295.554

1.295.554

1.312.437

1.322.242

1.322.242

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2.453.393

2.458.893

2.496.874

2.502.162

2.502.162

14

Jeugd

788.624

788.624

780.948

800.349

800.349

15

Vreemdelingen

757.689

757.689

918.221

1.043.102

1.043.102

16

Integratie

400.094

400.194

461.935

0

0

17

Internationale rechtsorde

1.717

1.717

1.705

1.798

1.798

91

Algemeen

186.523

186.423

184.402

213.264

213.264

93

Geheim

2.959

2.959

2.958

2.987

2.987

Begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.028.496

1.033.996

1.049.484

1.090.383

1.090.383

11

Nederlandse rechtsorde

0

0

0

0

0

12

Rechtspleging en rechtbijstand

185.229

185.229

185.229

166.829

166.829

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

720.344

725.844

765.385

808.165

808.165

14

Jeugd

15.263

15.263

15.563

8.900

8.900

15

Vreemdelingen

86.061

86.061

70.667

94.779

94.779

16

Integratie

10.345

10.345

2.349

0

0

17

Internationale rechtsorde

0

0

0

0

0

91

Algemeen

11.254

11.254

10.291

11.710

11.710

93

Geheim

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.896.315

5.901.815

6.356.414

6.084.023

6.084.023

11

Nederlandse rechtsorde

10.443

10.443

10.439

11.624

11.624

12

Rechtspleging en rechtbijstand

1.295.554

1.295.554

1.312.437

1.322.242

1.322.242

13

Rechtshandhaving, criminaliteits- en terrorismebestrijding

2.453.393

2.458.893

2.496.874

2.502.162

2.502.162

14

Jeugd

788.624

788.624

968.124

987.525

987.525

15

Vreemdelingen

757.689

757.689

918.221

1.043.102

1.043.102

16

Integratie

400.094

400.194

461.935

0

0

17

Internationale rechtsorde

1.717

1.717

1.705

1.798

1.798

91

Algemeen

185.842

185.742

183.721

212.583

212.583

93

Geheim

2.959

2.959

2.958

2.987

2.987