Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VII Binnenlandse Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

6.411.654

6.411.654

7.075.990

6.337.341

6.337.341

1

Grondwet en democratie

11.864

11.864

18.664

16.930

16.930

2

Politie

4.272.941

4.272.941

4.369.222

4.435.784

4.435.784

4

Partners in veiligheid

111.514

111.514

108.695

145.841

145.841

5

Nationale Veiligheid

176.541

176.541

176.741

174.147

174.147

6

Functioneren Openbaar Bestuur

38.897

38.897

38.924

40.447

40.447

7

Informatiebeleid Openbare Sector

106.805

106.805

156.644

145.231

145.231

9

Grotestedenbeleid

424.547

424.547

767.418

0

0

10

Arbeidszaken overheid

112.186

112.186

111.616

112.878

112.878

11

Kwaliteit Rijksdienst

57.187

57.187

91.047

135.098

135.098

12

Algemeen

90.427

90.427

93.364

101.461

101.461

13

Nominaal en onvoorzien

10.408

10.408

139.843

11.682

11.682

14

Toezicht en onderzoek oov

14.061

14.061

14.630

15.496

15.496

15

Crises- en rampenbeheersing

35.897

35.897

37.958

42.124

42.124

16

Brandweer en GHOR

148.379

148.379

151.224

160.222

160.222

17

VUT fonds

800.000

800.000

800.000

800.000

800.000

Begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

314.119

314.119

668.015

113.736

113.736

1

Grondwet en democratie

0

0

0

200

200

2

Politie

3.215

3.215

3.215

3.215

3.215

4

Partners in veiligheid

4.400

4.400

4.640

6.673

6.673

5

Nationale Veiligheid

2.991

2.991

3.191

3.191

3.191

6

Functioneren Openbaar Bestuur

155

155

1.455

1.916

1.916

7

Informatiebeleid Openbare Sector

0

0

0

16.147

16.147

9

Grotestedenbeleid

299.139

299.139

642.757

0

0

10

Arbeidszaken overheid

619

619

1.299

1.500

1.500

11

Kwaliteit Rijksdienst

367

367

2.657

71.959

71.959

12

Algemeen

983

983

6.319

6.453

6.453

13

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

14

Toezicht en onderzoek oov

0

0

0

0

0

15

Crises- en rampenbeheersing

2.000

2.000

2.232

2.232

2.232

16

Brandweer en GHOR

250

250

250

250

250

17

VUT fonds

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

5.518.313

5.518.313

6.200.313

5.834.537

5.834.537

1

Grondwet en democratie

11.864

11.864

18.664

16.930

16.930

2

Politie

4.589.321

4.589.321

4.685.602

4.752.164

4.752.164

4

Partners in veiligheid

111.514

111.514

108.695

113.598

113.598

5

Nationale Veiligheid

176.541

176.541

176.741

174.147

174.147

6

Functioneren Openbaar Bestuur

38.897

38.897

38.924

41.401

41.401

7

Informatiebeleid Openbare Sector

102.637

102.637

170.140

158.727

158.727

9

Grotestedenbeleid

20.385

20.385

363.256

0

0

10

Arbeidszaken overheid

112.186

112.186

111.616

112.878

112.878

11

Kwaliteit Rijksdienst

57.187

57.187

91.047

135.098

135.098

12

Algemeen

90.427

90.427

93.364

101.461

101.461

13

Nominaal en onvoorzien

10.408

10.408

139.843

11.682

11.682

14

Toezicht en onderzoek oov

14.061

14.061

14.630

15.496

15.496

15

Crises- en rampenbeheersing

34.533

34.533

36.594

40.760

40.760

16

Brandweer en GHOR

148.352

148.352

151.197

160.195

160.195

17

VUT fonds

0

0

0

0

0