Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

28.913.120

28.913.120

30.148.694

30.017.255

30.017.255

1

Primair onderwijs

8.238.646

8.238.646

8.378.607

8.635.913

8.635.913

3

Voortgezet onderwijs

5.869.481

5.869.481

5.924.683

6.025.702

6.025.702

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.057.301

3.057.301

3.130.001

3.207.800

3.207.800

5

Technocentra

9.136

9.136

9.236

9.317

9.317

6

Hoger beroepsonderwijs

1.968.462

1.968.462

1.978.266

2.032.060

2.032.060

7

Wetenschappelijk onderwijs

3.467.043

3.467.043

3.442.177

3.518.974

3.518.974

8

Internationaal onderwijsbeleid

16.620

16.620

17.763

18.149

18.149

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

157.004

157.004

139.559

95.041

95.041

10

ICT

31.102

31.102

38.146

38.265

38.265

11

Studiefinanciering

3.060.586

3.060.586

3.269.144

3.316.138

3.316.138

12

Tegemoetkoming studiekosten

307.796

307.796

291.334

276.216

276.216

13

Lesgelden

5.896

5.896

5.868

5.999

5.999

14

Cultuur

866.692

866.692

879.291

874.857

874.857

15

Media

759.036

759.036

781.136

791.052

791.052

16

Onderzoek en wetenschappen

934.162

934.162

956.900

985.188

985.188

17

Nominaal en onvoorzien

-7.500

-7.500

727.162

454

454

18

Ministerie algemeen

118.157

118.157

123.285

128.718

128.718

19

Inspecties

46.745

46.745

47.803

49.628

49.628

20

Adviesraden

6.755

6.755

8.333

7.784

7.784

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.344.675

1.344.675

1.473.507

1.455.029

1.455.029

1

Primair onderwijs

51.906

51.906

92.548

96.848

96.848

3

Voortgezet onderwijs

129.196

129.196

151.746

129.846

129.846

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

82.250

82.250

82.250

84.250

84.250

5

Technocentra

9.136

9.136

9.236

9.236

9.236

6

Hoger beroepsonderwijs

6.017

6.017

6.017

6.017

6.017

7

Wetenschappelijk onderwijs

16.466

16.466

16.466

11.466

11.466

8

Internationaal onderwijsbeleid

99

99

879

879

879

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

0

0

0

1.245

1.245

10

ICT

47.776

47.776

53.584

53.584

53.584

11

Studiefinanciering

367.700

367.700

388.500

398.900

398.900

12

Tegemoetkoming studiekosten

9.500

9.500

9.500

14.500

14.500

13

Lesgelden

199.600

199.600

184.800

184.800

184.800

14

Cultuur

34.194

34.194

37.566

21.816

21.816

15

Media

212.681

212.681

232.878

232.878

232.878

16

Onderzoek en wetenschappen

177.587

177.587

201.345

202.403

202.403

17

Nominaal en onvoorzien

0

0

5.188

5.188

5.188

18

Ministerie algemeen

567

567

567

567

567

19

Inspecties

0

0

437

606

606

20

Adviesraden

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

28.720.081

2.750.941

29.894.203

423.138

29.933.665

1

Primair onderwijs

8.237.430

139.961

8.377.391

257.306

8.634.697

3

Voortgezet onderwijs

5.836.444

55.202

5.891.646

101.164

5.992.810

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.032.663

63.907

3.096.570

162.864

3.259.434

5

Technocentra

9.136

100

9.236

162

9.398

6

Hoger beroepsonderwijs

2.012.274

46.111

2.058.385

125.114

2.183.499

7

Wetenschappelijk onderwijs

3.520.326

67.603-

3.452.723

72.452

3.525.175

8

Internationaal onderwijsbeleid

15.567

1.229-

14.338

402

14.740

9

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

157.004

17.445-

139.559

44.518-

95.041

10

ICT

31.102

7.044

38.146

119

38.265

11

Studiefinanciering

3.060.586

208.558

3.269.144

46.994

3.316.138

12

Tegemoetkoming studiekosten

307.796

16.462-

291.334

15.118-

276.216

13

Lesgelden

5.896

28-

5.868

131

5.999

14

Cultuur

666.486

12.571

679.057

4.414-

674.643

15

Media

769.107

22.100

791.207

9.916

801.123

16

Onderzoek en wetenschappen

894.091

21.091-

873.000

46.903

919.903

24

Kinderopvang

1.565.693

380.436

25

Emancipatie

11.126

3.240

17

Nominaal en onvoorzien

7.500-

734.662

727.162

726.708-

454

18

Ministerie algemeen

118.173

5.128

123.301

5.417

128.718

19

Inspecties

46.745

1.058

47.803

1.825

49.628

20

Adviesraden

6.755

1.578

8.333

549-

7.784