Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

X Defensie

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

7.916.756

7.916.756

8.360.961

8.387.730

8.387.730

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

195.500

195.500

280.540

301.700

301.700

21

Commando Zeestrijdkrachten

604.858

604.858

622.218

650.954

650.954

22

Commando Landstrijdkrachten

1.387.039

1.387.039

1.382.855

1.349.243

1.349.243

23

Commando Luchtstrijdkrachten

642.763

642.763

647.910

700.753

700.753

24

Koninklijke marechaussee

363.941

363.941

352.309

370.202

370.202

25

Defensie Materieelorganisatie

2.310.993

2.310.993

2.357.573

2.411.898

2.411.898

26

Commando Dienstencentra

756.639

756.639

819.596

877.698

877.698

70

Geheime uitgaven

1.760

1.760

1.760

5.773

5.773

80

Nominaal en onvoorzien

-61.418

-61.418

172.440

12.330

12.330

90

Algemeen

1.714.681

1.714.681

1.723.760

1.707.179

1.707.179

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

385.895

385.895

604.218

639.102

639.102

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

1.407

1.407

1.407

2.500

2.500

21

Commando Zeestrijdkrachten

22.309

22.309

22.309

22.309

22.309

22

Commando Landstrijdkrachten

18.215

18.215

31.938

30.193

30.193

23

Commando Luchtstrijdkrachten

8.671

8.671

8.671

14.172

14.172

24

Koninklijke marechaussee

7.254

7.254

7.254

5.000

5.000

25

Defensie Materieelorganisatie

79.741

79.741

79.741

63.165

63.165

26

Commando Dienstencentra

29.852

29.852

29.852

42.655

42.655

70

Geheime uitgaven

0

0

0

0

0

80

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

90

Algemeen

218.446

218.446

423.046

459.108

459.108

Begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

8.495.696

8.495.696

9.007.901

8.341.171

8.341.171

20

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

195.500

195.500

280.540

301.700

301.700

21

Commando Zeestrijdkrachten

600.070

600.070

617.430

588.154

588.154

22

Commando Landstrijdkrachten

1.329.593

1.329.593

1.325.409

1.303.371

1.303.371

23

Commando Luchtstrijdkrachten

600.846

600.846

605.993

686.837

686.837

24

Koninklijke marechaussee

356.453

356.453

344.821

361.034

361.034

25

Defensie Materieelorganisatie

2.995.014

2.995.014

3.124.594

2.512.325

2.512.325

26

Commando Dienstencentra

760.506

760.506

808.463

880.040

880.040

70

Geheime uitgaven

1.760

1.760

1.760

5.773

5.773

80

Nominaal en onvoorzien

-61.418

-61.418

172.440

12.331

12.331

90

Algemeen

1.717.372

1.717.372

1.726.451

1.689.606

1.689.606