Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XI Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.966.125

3.963.246

4.274.368

4.230.762

4.230.762

21

Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

13.996

13.996

13.789

15.460

15.460

22

Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gediffere

433.937

433.937

436.468

416.600

416.600

23

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de wo

2.030.164

2.030.164

2.147.676

2.334.358

2.334.358

24

Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

22.348

22.348

31.221

27.432

27.432

25

Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof

276.229

276.729

371.526

159.476

159.476

26

Beperken van Klimaatveranderingen en grootschalige luchtvero

101.784

101.784

84.614

65.873

65.873

27

Verbeteren van de milieukwaliteit van water en bodem

174.174

173.674

160.582

163.140

163.140

28

Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde leefomgevin

170.888

170.888

221.237

216.817

216.817

29

Verminderen van risico's van afvalstoffen, afval, straling

41.062

41.062

50.224

39.082

39.082

30

Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

83.696

83.696

108.364

116.162

116.162

31

Vergroten van de externe veiligheid

49.234

49.234

42.814

55.231

55.231

32

Handhaving en toezicht

62.094

62.094

58.686

63.418

63.418

33

Rijkshuisvesting en architectuur

119.862

119.862

116.063

102.274

102.274

34

Algemeen

385.781

385.781

420.089

452.464

452.464

35

Nominaal en onvoorzien

876

-2.003

11.015

2.975

2.975

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

1.069.979

1.069.979

1.046.567

489.801

489.801

21

Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

0

0

0

0

0

22

Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gediffere

91

91

91

91

91

23

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de wo

659.134

659.134

477.248

106.198

106.198

24

Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

6.000

6.000

7.328

10.528

10.528

25

Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof

214.468

214.468

305.129

96.911

96.911

26

Beperken van Klimaatveranderingen en grootschalige luchtvero

8.000

8.000

8.457

250

250

27

Verbeteren van de milieukwaliteit van water en bodem

15.100

15.100

20.758

22.088

22.088

28

Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde leefomgevin

127.814

127.814

171.776

171.776

171.776

29

Verminderen van risico's van afvalstoffen, afval, straling

1.250

1.250

1.250

1.615

1.615

30

Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

6.537

6.537

11.415

11.415

11.415

31

Vergroten van de externe veiligheid

0

0

0

5.000

5.000

32

Handhaving en toezicht

882

882

882

882

882

33

Rijkshuisvesting en architectuur

357

357

357

783

783

34

Algemeen

30.346

30.346

41.876

62.264

62.264

35

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.077.430

3.074.551

3.265.542

3.689.369

3.689.369

21

Bevorderen van een goed werkende woningmarkt

8.621

8.621

12.375

18.803

18.803

22

Stimuleren van voldoende woningen, een duurzame en gediffere

43.072

43.072

50.624

36.850

36.850

23

Garanderen van keuzemogelijkheden en betaalbaarheid op de wo

2.045.951

2.045.951

2.144.795

2.363.867

2.363.867

24

Optimaliseren van de ruimtelijke afweging

14.564

14.564

15.244

16.812

16.812

25

Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoof

74.290

74.790

104.670

95.683

95.683

26

Beperken van Klimaatveranderingen en grootschalige luchtvero

41.669

41.669

38.302

39.661

39.661

27

Verbeteren van de milieukwaliteit van water en bodem

190.279

189.779

176.291

178.898

178.898

28

Verbeteren van de milieukwaliteit in de bebouwde leefomgevin

164.214

164.214

206.038

383.761

383.761

29

Verminderen van risico's van afvalstoffen, afval, straling

26.287

26.287

36.646

35.844

35.844

30

Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

75.117

75.117

60.156

66.064

66.064

31

Vergroten van de externe veiligheid

20.406

20.406

15.027

29.444

29.444

32

Handhaving en toezicht

61.874

61.874

59.300

64.260

64.260

33

Rijkshuisvesting en architectuur

116.362

116.362

116.063

102.274

102.274

34

Algemeen

193.848

193.848

218.996

254.173

254.173

35

Nominaal en onvoorzien

876

-2.003

11.015

2.975

2.975