Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XII Verkeer en Waterstaat

Begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

7.457.484

7.396.120

6.847.826

7.757.810

7.757.810

31

Integraal waterbeleid

74.820

74.820

77.439

74.973

74.973

32

Het bereiken van optimale veiligh. in of als gevolg van mob.

62.755

62.755

52.847

49.494

49.494

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligh.risico's

67.964

67.964

55.230

59.636

59.636

34

Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

142.943

143.143

144.826

151.294

151.294

35

Mainport en logistiek

77.979

77.979

87.247

70.630

70.630

36

Bewerken,waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving

105.409

105.409

103.002

83.578

83.578

37

Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart

47.684

47.684

47.684

47.341

47.341

39

Bijdragen aan het Infrafonds en BDU

6.642.293

6.580.929

5.899.619

6.972.324

6.972.324

40

Nominaal en onvoorzien

1.026

1.026

136.091

0

0

41

Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat

234.611

234.411

243.841

248.540

248.540

Begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

116.128

116.128

94.678

97.579

97.579

31

Integraal waterbeleid

538

538

516

516

516

32

Het bereiken van optimale veiligh. in of als gevolg van mob.

9.880

9.880

3.400

2.727

2.727

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligh.risico's

16.695

16.695

0

122

122

34

Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

2.372

2.372

98

1.598

1.598

35

Mainport en logistiek

5.348

5.348

5.348

12.786

12.786

36

Bewerken,waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving

58.728

58.728

58.728

55.722

55.722

37

Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart

454

454

454

454

454

39

Bijdragen aan het Infrafonds en BDU

0

0

0

0

0

40

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

41

Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat

22.113

22.113

26.134

23.654

23.654

Begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

7.463.173

7.401.809

6.697.626

7.717.428

7.717.428

31

Integraal waterbeleid

68.552

68.552

67.313

69.138

69.138

32

Het bereiken van optimale veiligh. in of als gevolg van mob.

56.646

56.646

37.857

38.764

38.764

33

Veiligheid gericht op de beheersing van veiligh.risico's

67.019

67.019

54.522

62.428

62.428

34

Betrouwbare netwerken en acceptabele reistijd realiseren

222.760

222.960

189.362

216.034

216.034

35

Mainport en logistiek

68.742

68.742

70.968

71.650

71.650

36

Bewerken,waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving

75.759

75.759

97.095

133.924

133.924

37

Weer, klimaat, seismologie ruimtevaart

43.099

43.099

40.115

39.772

39.772

39

Bijdragen aan het Infrafonds en BDU

6.632.299

6.570.935

5.779.358

6.842.262

6.842.262

40

Nominaal en onvoorzien

1.026

1.026

136.091

0

0

41

Ondersteuning functioneren Verkeer en Waterstaat

227.271

227.071

224.945

243.456

243.456