Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XIII Economische Zaken

Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

2.282.607

2.349.729

2.416.403

2.355.004

2.355.004

1

Goed functionerende economie en markten Nederland en Europa

75.911

75.911

79.428

82.279

82.279

2

Bevorderen van innovatiekracht

647.618

647.618

642.252

576.096

576.096

3

Een concurrerend ondernemingsklimaat

272.912

272.912

256.256

270.979

270.979

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

850.742

920.742

922.124

870.724

870.724

5

Internationale economische betrekkingen

131.037

131.037

132.412

143.610

143.610

8

Economische analyses en prognoses

11.170

11.170

11.225

13.502

13.502

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

170.816

170.816

171.316

176.587

176.587

10

Elektronische communicatie en post

69.999

69.999

91.136

93.422

93.422

21

Algemeen

102.141

102.141

110.131

123.557

123.557

22

Nominaal en onvoorzien

-53.612

-56.490

-3.750

400

400

23

Afwikkeling oude verplichtingen

3.873

3.873

3.873

3.848

3.848

Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

7.432.694

7.432.694

5.881.626

6.010.912

6.010.912

1

Goed functionerende economie en markten Nederland en Europa

59.719

59.719

52.154

27.819

27.819

2

Bevorderen van innovatiekracht

215.657

215.657

229.699

206.500

206.500

3

Een concurrerend ondernemingsklimaat

49.395

49.395

52.395

42.183

42.183

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

7.097.249

7.097.249

5.534.011

5.689.398

5.689.398

5

Internationale economische betrekkingen

1.815

1.815

1.815

9.970

9.970

8

Economische analyses en prognoses

43

43

43

1.980

1.980

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

0

0

0

0

0

10

Elektronische communicatie en post

2.463

2.463

6.266

27.492

27.492

21

Algemeen

4.770

4.770

3.660

3.987

3.987

22

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

23

Afwikkeling oude verplichtingen

1.583

1.583

1.583

1.583

1.583

Begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

3.655.247

4.042.369

4.417.262

3.589.557

3.589.557

1

Goed functionerende economie en markten Nederland en Europa

79.160

79.160

79.725

80.050

80.050

2

Bevorderen van innovatiekracht

570.568

570.568

664.648

638.528

638.528

3

Een concurrerend ondernemingsklimaat

1.748.103

1.798.103

2.018.590

1.095.086

1.095.086

4

Doelmatige en duurzame energiehuishouding

789.604

1.129.604

1.139.876

1.225.890

1.225.890

5

Internationale economische betrekkingen

135.293

135.293

140.377

151.161

151.161

8

Economische analyses en prognoses

11.170

11.170

11.225

13.502

13.502

9

Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken

170.816

170.816

171.316

176.587

176.587

10

Elektronische communicatie en post

59.179

59.179

78.544

83.196

83.196

21

Algemeen

101.118

101.118

106.683

121.309

121.309

22

Nominaal en onvoorzien

-13.612

-16.490

2.430

400

400

23

Afwikkeling oude verplichtingen

3.848

3.848

3.848

3.848

3.848