Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

26.963.879

26.963.879

26.932.130

27.025.857

27.025.857

21

Inkomensbeleid

740

740

740

740

740

22

Activerend arbeidsmarktbeleid

361.433

361.433

369.472

392.794

392.794

23

Reïntegratie

1.735.201

1.694.701

1.705.901

1.688.816

1.688.816

24

Sociale werkvoorziening

2.277.144

2.277.144

2.277.144

2.334.523

2.334.523

25

Arbeid en zorg

1.575.021

1.575.021

2.785

2.725

2.725

26

Overlegstruct., coll. arbeidsvoorw.vorming en medezeggensch.

3.874

3.874

3.919

3.922

3.922

27

Regulering van individuele arbeidsrelaties

8.213

8.213

8.168

8.166

8.166

28

Pensioenbeleid

1.600

34.100

29.600

86.600

86.600

29

Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim

83.972

83.972

91.607

85.256

85.256

30

Inkomensbescherming met activering

4.390.952

4.408.952

4.263.452

4.280.769

4.280.769

31

Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid

1.837.691

1.837.691

1.964.561

1.978.114

1.978.114

32

Overige inkomensbescherming

325.567

325.567

353.475

353.815

353.815

33

Tegemoetkoming specifieke kosten

3.501.739

3.501.739

3.510.098

3.580.606

3.580.606

34

Rijksbijdragen aan Sociale fondsen en Spaarfonds AOW

10.605.787

10.605.787

12.011.059

12.022.181

12.022.181

35

Emancipatie

12.816

12.816

2.458

2.458

2.458

97

Aflopende regelingen

1.101

1.101

1.101

1.101

1.101

98

Algemeen

219.422

209.422

208.504

203.271

203.271

99

Nominaal en onvoorzien

21.606

21.606

128.086

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

508.544

508.544

506.797

758.759

758.759

21

Inkomensbeleid

0

0

0

0

0

22

Activerend arbeidsmarktbeleid

14.600

14.600

21.130

21.130

21.130

23

Reïntegratie

15.500

15.500

15.500

148.999

148.999

24

Sociale werkvoorziening

438.236

438.236

440.483

472.285

472.285

25

Arbeid en zorg

28.627

28.627

0

0

0

26

Overlegstruct., coll. arbeidsvoorw.vorming en medezeggensch.

0

0

0

0

0

27

Regulering van individuele arbeidsrelaties

300

300

303

303

303

28

Pensioenbeleid

0

0

0

0

0

29

Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim

5.084

5.084

5.132

5.132

5.132

30

Inkomensbescherming met activering

0

0

15.000

91.527

91.527

31

Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid

0

0

0

0

0

32

Overige inkomensbescherming

0

0

0

0

0

33

Tegemoetkoming specifieke kosten

272

272

272

272

272

34

Rijksbijdragen aan Sociale fondsen en Spaarfonds AOW

0

0

0

0

0

35

Emancipatie

0

0

0

0

0

97

Aflopende regelingen

0

0

0

8.801

8.801

98

Algemeen

5.925

5.925

8.977

10.310

10.310

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

26.886.742

26.886.742

26.837.094

26.926.941

26.926.941

21

Inkomensbeleid

740

740

740

740

740

22

Activerend arbeidsmarktbeleid

360.433

360.433

367.472

390.412

390.412

23

Reïntegratie

1.729.501

1.689.001

1.701.201

1.681.628

1.681.628

24

Sociale werkvoorziening

2.268.523

2.268.523

2.277.123

2.334.502

2.334.502

25

Arbeid en zorg

1.573.546

1.573.546

2.785

2.725

2.725

26

Overlegstruct., coll. arbeidsvoorw.vorming en medezeggensch.

3.874

3.874

3.919

3.922

3.922

27

Regulering van individuele arbeidsrelaties

8.213

8.213

8.213

8.211

8.211

28

Pensioenbeleid

1.600

34.100

1.800

58.800

58.800

29

Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim

81.592

81.592

89.227

82.376

82.376

30

Inkomensbescherming met activering

4.335.144

4.353.144

4.207.644

4.223.739

4.223.739

31

Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid

1.837.691

1.837.691

1.964.561

1.978.114

1.978.114

32

Overige inkomensbescherming

325.567

325.567

353.475

353.815

353.815

33

Tegemoetkoming specifieke kosten

3.501.739

3.501.739

3.510.098

3.580.606

3.580.606

34

Rijksbijdragen aan Sociale fondsen en Spaarfonds AOW

10.605.787

10.605.787

12.011.059

12.022.181

12.022.181

35

Emancipatie

12.816

12.816

2.458

2.458

2.458

97

Aflopende regelingen

919

919

919

919

919

98

Algemeen

217.451

207.451

206.314

201.793

201.793

99

Nominaal en onvoorzien

21.606

21.606

128.086

0

0