Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

XVI Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2007  Download PDF

UITGAVEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

13.589.474

13.589.474

13.673.890

13.734.772

13.734.772

41

Volksgezondheid

785.045

785.045

759.543

779.165

779.165

42

Gezondheidszorg

5.634.772

5.614.772

5.591.878

5.585.739

5.585.739

43

Langdurige Zorg

4.826.470

4.826.470

4.822.031

4.885.615

4.885.615

44

Maatschappelijke Ondersteuning

485.110

505.110

554.723

509.416

509.416

45

Jeugdbeleid

1.090.400

1.090.400

1.097.785

1.154.131

1.154.131

46

Sport

100.816

100.816

102.658

100.613

100.613

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

404.348

404.348

413.960

414.384

414.384

98

Algemeen

279.269

279.269

290.657

301.314

301.314

99

Nominaal en onvoorzien

-16.756

-16.756

40.655

4.395

4.395

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2007

ONTVANGSTEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

35.131

35.131

47.164

58.770

58.770

41

Volksgezondheid

13.123

13.123

13.123

10.505

10.505

42

Gezondheidszorg

10.954

10.954

22.987

26.951

26.951

43

Langdurige Zorg

144

144

144

279

279

44

Maatschappelijke Ondersteuning

0

0

0

3.109

3.109

45

Jeugdbeleid

7.530

7.530

7.530

8.493

8.493

46

Sport

0

0

0

912

912

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

0

0

0

2.880

2.880

98

Algemeen

3.380

3.380

3.380

5.641

5.641

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

Begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2007

VERPLICHTINGEN

bedragen in EUR 1000

-1

-2

-3

-4

-5

Stand

Stand vast-

Stand 1e supple-

Stand 2e supple-

Realisatie

Art.

Omschrijving

ontwerpbegroting

gestelde begroting

toire begroting

toire begroting

TOTAAL

13.292.763

13.292.763

12.895.985

13.716.853

13.716.853

41

Volksgezondheid

567.556

567.556

534.105

563.712

563.712

42

Gezondheidszorg

5.625.475

5.605.475

5.086.452

5.701.947

5.701.947

43

Langdurige Zorg

4.825.370

4.825.370

4.822.977

4.893.284

4.893.284

44

Maatschappelijke Ondersteuning

476.019

496.019

563.651

555.969

555.969

45

Jeugdbeleid

1.073.388

1.073.388

1.068.940

1.201.242

1.201.242

46

Sport

65.487

65.487

88.573

95.951

95.951

47

Oorlogsgetroffenen en herinnering WO II

403.752

403.752

413.363

416.446

416.446

98

Algemeen

272.472

272.472

277.025

288.469

288.469

99

Nominaal en onvoorzien

-16.756

-16.756

40.899

-167

-167