Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 4. De Belasting- en premieontvangsten in 2007

De belasting en premieontvangsten zijn op EMU-basis 2007 uitgekomen op 208,9 miljard euro. Dat is 3,9 miljard hoger dan geraamd tijdens de ontwerpbegroting. Onderstaande tabel toont de raming en de realisatie per belastingsoort.

 Ontwerpbegroting 2007FJR 2007Verschil
1. Kostprijsverhogende belastingen71 02170 746– 275
Invoerrechten1 9432 215272
Omzetbelasting42 36842 216– 152
Belasting op personenauto’s en motorrijwielen3 6283 603– 25
Accijnzen9 74410 032288
– Accijns van lichte olie4 0384 018– 20
– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie2 7742 925151
– Tabaksaccijns2 0622 203141
– Alcoholaccijns29832527
– Bieraccijns319313– 6
– Wijnaccijns253248– 5
Belastingen van rechtsverkeer5 5025 793291
– Overdrachtsbelasting4 6844 995311
– Assurantiebelasting818755– 63
– Kapitaalsbelasting04343
Motorrijtuigenbelasting2 8702 766– 104
Belastingen op een milieugrondslag4 6913 855– 836
– Grondwaterbelasting17418410
– Afvalstoffenbelasting12917243
– Regulerende energiebelasting4 2733 373– 900
– Waterbelasting1191256
– Brandstoffenheffingen– 415
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten155151– 4
Belasting op zware motorrijtuigen121115– 6
    
2. Belastingen op inkomen, winst en vermogen59 82364 0434 220
Inkomstenbelasting kas2 6512 294– 357
Loonbelasting kas35 91637 3221 406
Dividendbelasting2 8403 750910
Kansspelbelasting234218– 16
Vennootschapsbelasting16 48918 5522 063
Vermogensbelasting03030
Successierechten1 6931 877184
    
3. Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten47149102
    
4. (= 1 t/m 3) Belastingen op kasbasis130 891134 9384 047
5. KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)688997309
    
6. Premies volksverzekeringen op kasbasis32 14832 037– 111
7. KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)– 63– 160– 97
    
8. Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)41 37141 107– 264
    
9. (= 4 t/m 7) Totaal belastingen en premies op EMU-basis205 034208 9203 885