Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Trefwoordenlijst

Administratieve lasten 23, 24

Algemene Rekenkamer 24, 26, 27

Arbeidsmarkt 10, 15, 50, 52

Arbeidsongeschikten 15

Arbeidsongeschiktheid 52

Auditdienst 24, 27

Auditfunctie 24

AWBZ 16, 50, 52

BBP 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 46, 49, 50, 52

Bedrijfsvoering 7, 23, 25, 26, 49

Bedrijfsvoeringsparagraaf 25

Belastingdienst 25, 26, 27, 41

CBS 10, 15, 52

Concurrentiepositie 9

Consumptie 9, 10, 18, 19

Controledruk 23

Dividend 14, 18, 19, 48, 50

Economische groei 9, 10, 51

EMU-saldo 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 50

EMU-schuld 7, 11, 13, 20, 21, 22, 42, 50, 55

Eurogebied 9, 10

Europese aanbestedingsregels 26

Europese Unie 11, 14, 20, 50

Financieel beheer 25, 50

Groei 9, 10, 16, 17, 18, 19, 50, 51

Huurtoeslag 14, 25, 27

Infrastructuur 7, 11, 14, 23, 28, 29, 32, 46

Inkomsten 7, 17, 18, 19, 20, 33, 40, 48, 51

Kinderopvang 14, 15, 16, 17, 18, 20

Kinderopvangtoeslag 27

Kredietcrisis 9

Loon- en inkomstenheffing 19

Omzetbelasting 18, 19, 48

Onderwijs 16, 24, 28, 29, 46, 52

Ontwikkelingssamenwerking 14

Onvolkomenheden 25

Overdrachtsbelasting 18, 19, 48

Persoonsgebonden budget 17

Rechtmatigheid 25, 51

Rente 12, 14, 15, 17, 19, 20, 27, 35, 39, 41, 42, 44, 47, 50

Rijksauditdienst 23, 24

Single audit 24, 51

Single information 24, 51, 52

Single review 24, 51

Sociale zekerheid 15, 50

Specifieke uitkeringen 24, 51

Subsidies 23, 24, 25, 49

Tolerantiegrenzen 25, 26

Uitgavenkaders 11, 12

Uitkering 15, 47, 50, 51

Vennootschapsbelasting 17, 18, 19, 35, 48, 52

WAO 15, 52

Werkgelegenheid 18, 19, 28, 29, 46, 52

Werkloosheid 9, 10, 12, 15, 52

WW 15, 23, 24, 52

Zorgverzekeringswet (ZVW) 18

Overzicht internetbijlagen

Naast de hiervoor gepresenteerde bijlagen is er nog een aantal aanvullende bijlagen beschikbaar. U vindt deze bijlagen en uiteraard het integrale Financiële Jaarverslag van het Rijk via de link www.rijksbegroting.nl. Tevens liggen deze bijlagen ter inzage bij het Centraal Informatie Punt (CIP) van de Tweede Kamer.


1. Budgettaire kerngegevens

2. De uitgaven en niet-belastingontvangsten

3. De belasting- en premieontvangsten

4 EMU-saldo, EMU-schuld, Sociale Fondsen en financieringsbeheofte

5. Belastinguitgaven

6 Administratieve lastenreductie voor het bedrijfsleven

7. Verticale Toelichting