Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Bijlage 1. Rijksrekening van uitgaven en ontvangsten

Rekening van de uitgaven van de ministeries en de begrotingsfondsentotaal-uitgaven 2007 (bedragen x EURO 1000)
 Rekening van oorspronkelijke vastgestelde begrotingrealisatieverschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
IHuis der Koningin5 9085 97466
IIAStaten-Generaal123 007131 5978 590
IIBOverige Hoge Colleges en Kabinetten95 39695 832436
IIIAlgemene Zaken55 19655 057– 139
IVKoninkrijksrelaties156 232247 82891 596
VBuitenlandse Zaken11 722 89211 863 809140 917
VIJustitie5 902 4965 925 22422 728
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties6 411 6546 300 618– 111 036
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen30 498 86531 920 4001 421 535
IXANationale Schuld40 781 78340 346 584– 435 199
IXBFinanciën3 915 5174 214 155298 638
XDefensie7 911 6558 387 515475 860
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer4 787 8905 249 011461 121
XIIVerkeer en Waterstaat7 396 1207 727 575331 455
XIIIEconomische Zaken2 349 7292 143 936– 205 793
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 250 6592 384 421133 762
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid26 963 87926 981 25317 374
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport13 589 47413 881 659292 185
 Infrastructuurfonds7 094 4346 330 459– 763 975
 Fonds Economische Structuurversterking3 522 0932 288 971– 1 233 122
 Waddenfonds33 878146– 33 732
 BTW-Compensatiefonds2 005 6482 068 68663 038
 Gemeentefonds14 704 13215 094 194390 062
 Provinciefonds1 110 2371 127 77017 533
 Spaarfonds AOW000
 Diergezondheidsfonds9 02115 5956 574
 Totalen193 397 795194 788 2691 390 474

Rekening van de ontvangsten van de ministeries en de begrotingsfondsentotaal-ontvangsten 2007 (bedragen x EURO 1000)
 Rekening vanoorspronkelijke vastgestelde begrotingrealisatieverschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting
IHuis der Koningin000
IIAStaten-Generaal2 0614 1732 112
IIBOverige Hoge Colleges en Kabinetten2 7793 8191 040
IIIAlgemene Zaken1 3441 849505
IVKoninkrijksrelaties12 97214 4671 495
VBuitenlandse Zaken724 531972 765248 234
VIJustitie1 033 9961 132 16598 169
VIIBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties314 119116 747– 197 372
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen1 373 3021 984 494611 192
IXANationale Schuld26 251 50928 475 6142 224 105
IXBFinanciën116 765 742121 516 7774 751 035
XDefensie385 895604 352218 457
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1 379 463989 813– 389 650
XIIVerkeer en Waterstaat116 128125 6419 513
XIIIEconomische Zaken7 432 6946 010 975– 1 421 719
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit395 864496 901101 037
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid508 544825 463316 919
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport35 131225 536190 405
 Infrastructuurfonds7 038 3116 644 347– 393 964
 Fonds Economische Structuurversterking3 695 1142 807 406– 887 708
 Waddenfonds33 87833 8780
 BTW-Compensatiefonds2 005 6482 068 68663 038
 Gemeentefonds14 704 13215 094 194390 062
 Provinciefonds1 110 2371 127 77017 533
 Spaarfonds AOW4 195 1924 196 3901 198
 Diergezondheidsfonds9 02111 1422 121
 Totalen189 527 607195 485 3645 957 757