Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-7 van 7

 • 1.

  30804 30 Motie van de leden irrgang en gerkens

  25-10-2006 Motie die strekt tot vereenvoudigde artiestenregeling Nederlandse artiesten waarbij recht op sociale verzekering blijft bestaan
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 2.

  30804 29 Motie van het lid slob

  25-10-2006 Motie over het aanmerken van indirect overheidsingrijpen als ingrijpen in de zin van art. 3.46, vierde lid, onderdeel a, Wet inkomstenbelasting 2001
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 3.

  30804 28 Motie van het lid dezentjé hamming

  25-10-2006 Motie om belastingvrije studievergoeding door werkgever mogelijk te maken voor opleiding voorafgaand aan indiensttreding
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 4.

  30804 27 Motie van de leden dezentjé hamming en crone

  25-10-2006 Motie om btw-vrijstelling te verlenen voor praktijkondersteunende diensten van doktersassistenten
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 5.

  30804 25 Motie van het lid de nerée tot babberich

  25-10-2006 Motie om 65-plussers in te zetten op een krappe arbeidsmarkt
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 6.

  30804 24 Motie van het lid crone

  25-10-2006 Motie om de leverancier toe te staan verantwoordelijkheid te nemen voor btw-afwikkeling van transport- en leveringskosten
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-10-2006 

 • 7.

  30804 23 Motie van het lid crone

  25-10-2006 Motie over btw-vrijstelling voor detacheren van personeel van hbo en mbo tussen de instellingen
  Belastingplan 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006