Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Amendementen

Resultaat 1-10 van 14

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 A 43 Amendement van de leden van hijum en hofstra ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20

  31-10-2006 Amendement over extra middelen voor de netwerkanalyses, te besteden aan de N35, de N50 en de N18
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-11-2006 

 • 2.

  30800 A 25 Gewijzigd amendement van de leden van der staaij en gerkens ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 7

  30-10-2006 Gewijzigd amendement om 40 miljoen toe te voegen aan het vaarwegenpakket ter versnelling van vaarwegprojecten
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-10-2006 

 • 3.

  30800 A 24 Amendement van het lid slob

  30-10-2006 Amendement om onderhoudsachterstanden kleine vaarwegen aan te pakken, zodat ook preventief onderhoud kan worden gepleegd
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-10-2006 

 • 4.

  30800 A 20 Amendement van de leden van hijum en hofstra

  26-10-2006 Amendement over extra middelen voor netwerkanalyses, te financiering uit het FES Dit amendement hangt samen met de amendementen 30800 D, nr. 9 en 30800 XII, nr. 18.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 

 • 5.

  30800 A 19 Amendement van het lid slob

  26-10-2006 Amendement om het verschil tussen benodigde en beschikbare middelen voor landelijke capaciteitsanalyse van het spoor en verbeteringen in de dienstregeling te verkleinen
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 

 • 6.

  30800 A 18 Amendement van de leden van hijum en dijksma

  26-10-2006 Amendement over het samenstellen van een pakket aan kosteneffectieve maatregelen, dat moet leiden tot verbetering van de reistijd op het spoor
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 

 • 7.

  30800 A 16 Amendement van het lid dijksma c.s.

  26-10-2006 Amendement tot dekking van amendement 30800 XII, 16 (stimulering innovatie biobrandstoffen)
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 

 • 8.

  30800 A 14 Amendement van het lid duyvendak

  26-10-2006 Amendement dat dient om een programma van 'quick-wins' op het spoorwegennet mogelijk te maken Met de door dit amendement vrijgemaakte 40 mln euro moet een aantal boogcorrecties in combinatie met seinoptimalisatie, en het verbeteren van de binnenkomst en vertrek van treinen worden gerealiseerd.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 

 • 9.

  30800 A 13 Amendement van het lid duyvendak

  26-10-2006 Amendement dat dient om een gedeeltelijke snelheidsverhoging naar 160 km/u op het spoorwegennet mogelijk te maken
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 

 • 10.

  30800 A 15 Amendement van het lid duyvendak

  26-10-2006 Amendement dat ertoe strekt om het tempo in het hoogwaterbeschermingsprogramma te verhogen
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-10-2006 


1 | 2 | Volgende >