Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 27

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  30800 A 80 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  27-08-2007 Brief minister ter aanbieding van de rapportage Groot Onderhoud over het tweede kwartaal van 2007 Deze rapportage is het vervolg op de voortgangsrapportages in 2006 alsmede over het eerste kwartaal 2007, en belicht met name de periode 1 april t/m 30 juni 2007. Belangrijkste conclusie is dat het percentage van de fileoverlast als gevolg van wegwerkzaamheden iets meer is dan in voorgaande jaren. Minister Eurlings (VW) gaat achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: - ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden; - planning werkzaamheden; - flankerende maatregelen; - beleving door weggebruikers; - communicatie.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-09-2007 

 • 2.

  30800 A 77 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  03-07-2007 Brief minister over herstel van de fout in de verkeersprognose voor het OTB van de A74 en het luchtonderzoek naar de vergelijking tussen het Plateau- en Klagenfurtalternatief Vervolg op brief van 30 maart 2007 (30800 A, nr. 57). Op basis van de gecorrigeerde progoses voor de A74 bij Venlo is het vergelijkende luchtonderzoek aangepast. Dat onderzoek is als bijlage (zie BLG12496 en BLG12495) bij deze brief gevoegd. minister Eurlings (VW) gaat in deze brief in op de conclusies van het vergelijkend onderzoek.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 

 • 3.

  30800 XII 77 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  26-06-2007 Brief minister over de voortgang van de afschaffing van de 80 km-zone op de A12 bij Voorburg De voorbereidingen voor de verhoging van de snelheidslimiet op de A12 bij Voorburg stad uit zijn ter hand genomen. Er is een berekeningsmodel opgesteld voor verkeerskundig- en luchtonderzoek. Gebleken is dat er aanvullende geluidsmaatregelen genomen moeten worden. Hier wordt op dit moment nader onderzoek naar gedaan. Begin 2008 kan op basis van alle informatie een verkeersbesluit genomen worden.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-07-2007 

 • 4.

  30800 A 64 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  12-06-2007 Brief minister over planstudie A4 Delft-Schiedam In deze brief informeert minister Eurlings (VW) de Kamer alvast over de belangrijkste uitkomsten van de alternatieven-MER, vooruitlopend op de aanbieding van de aanvulling op stap 1 in verband met een omissie in het verkeersonderzoek. De uitkomsten van de verschillende analyses en kostenberekeningen zullen worden gecombineerd tot een aanvulling op de Trajectnota/MER stap 1 die aan de Commissie voor de m.e.r. ter toetsing zal worden voorgelegd. De minister verwacht de Kamer in het najaar te kunnen informeren over de uitkomsten van de aanvulling op stap 1 van de Trajectnota/MER en de conclusies ten aanzien van het vervolg van de planstudie.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-06-2007 

 • 5.

  30800 A 62 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  07-06-2007 Brief minister met zijn reactie op de 1e kwartaalrapportage over 2007 van de Verkeersinformatiedienst De file top-50 in de periode 1996-2006 is als bijlage bij deze brief gevoegd, evenals een kaart met de locatie van de 50 zwaarste files in 2006.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-06-2007 

 • 6.

  30800 XII 71 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  31-05-2007 Brief minister over gebruik spitsstroken A1 (Beekbergen-Deventer oost) In oktober 2006 zijn er door de leden Van Winsen en Van Hijum (CDA) vragen gesteld over het gebruik van de spitsstroken A1 (Beekbergen-Deventer Oost). Bij de beantwoording van de vragen over het gebruik van spitsstroken heeft mijn ambtsvoorganger een onderzoek toegezegd naar de mogelijkheden van meer flexibele openingstijden van spitsstroken. Hierin wordt ook de voorlichting en informatie over de maatregelen onderzocht. In deze brief worden de resultaten van dit onderzoek genoemd en wordt ingegaan op communicatie over spitsstroken.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-06-2007 

 • 7.

  30800 A 61 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  29-05-2007 Brief minister over de ontwikkelingen inzake de N50 bij Ramspol-Ens De aanvulling op de KBA is gereed. Het project scoort nu gunstiger maar nog steeds niet positief. De minister gaat met de regio in overleg over onder andere hun financiële bijdrage.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-05-2007 

 • 8.

  30800 A 58 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  26-04-2007 Brief minister ter aanbieding van de rapportage Groot Onderhoud over het eerste kwartaal van 2007 Deze rapportage is het vervolg op de voortgangsrapportages van 23 mei, 9 augustus, en 31 december 2006 en belicht met name de periode 1 januari t/m 31 maart 2007. Belangrijkste conclusie is dat het percentage van de fileoverlast als gevolg van wegwerkzaamheden vrijwel gelijk is aan voorgaande jaren. Minister Eurlings (VW) gaat achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: - ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden; - planning werkzaamheden; - flankerende maatregelen; - beleving door weggebruikers; - communicatie.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-05-2007 

 • 9.

  30800 A 57 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  30-03-2007 Brief minister over nieuwe verkeersprognoses A74 Voor het OTB voor de A74 zullen nieuwe verkeersprognoses worden gemaakt omdat er een fout is geconstateerd in de eerder prognoses. Na het zomerreces zal het geactualiseerde OTB ter visie worden gelegd.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-04-2007 

 • 10.

  30800 A 56 Brief van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat

  21-02-2007 Brief staatssecretaris over de Maeslantkering In deze brief informeert Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VW) de Kamer over de Maeslantkering, in verband met de aanvullende toetsrapportage Europoortkering/Maeslantkering. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is tot de conclusie gekomen dat de Maeslantkering onvoldoende scoort en daarmee het predikaat 'voldoet niet' krijgt.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-03-2007 


1 | 2 | 3 | Volgende >