Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-9 van 9

 • 1.

  30800 A 78 Verslag van een algemeen overleg

  07-08-2008 Verslag algemeen overleg op 12 juni 2007 over onder meer aanleg en onderhoud van wegen Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 12 juni 2007 hebben gevoerd met minister Eurlings (VW) over: - de aanleg en het onderhoud van wegen; - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat houdende voortgangsrapportage groot onderhoud hoofdwegennet, d.d. 15 februari 2007 (30800-A, nr. 53); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over standpuntwijziging A12 Waterberg-Velperbroek, d.d. 16 februari 2007 (28359, nr. 2); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over aanbieding van het rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek Beleid en onderhoud infrastructuur, alsmede de kabinetsreactie daarop, d.d. 19 februari 2007 (30800-XII, nr. 57); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over amendement 30800-A, nr. 43 (Va
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-08-2007 

 • 2.

  30800 A 79 Verslag van een algemeen overleg

  07-08-2007 Verslag algemeen overleg op 21 juni 2007 over onder meer de voortgangsrapportage groot onderhoud hoofdwegennet Betreft een beknopt verslag van het (vervolg)overleg dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 21 juni 2007 hebben gevoerd met minister Eurlings (VW) over de brieven van de minister van Verkeer en Waterstaat inzake: - de voortgangsrapportage groot onderhoud hoofdwegennet, d.d. 15 februari 2007 (30800-A, nr. 53); - de standpuntwijziging A12 Waterberg-Velperbroek, d.d. 16 februari 2007 (28359, nr. 2); - de aanbieding van het rapport Interdepartementaal Beleidsonderzoek en onderhoud infrastructuur, alsmede de kabinetsreactie daarop, d.d. 19 februari 2007 (30800-XII, nr. 57); - het amendement 30800-A, nr. 43 (Van Hijum/Hofstra); extra budget van 50 miljoen euro beschikbaar voor N35 tussen Nijverdal en Zwolle, voor N50 tussen Ramspol en Ens en voor N18 tussen Enschede en Varssev
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-08-2007 

 • 3.

  30800 A 65 Verslag van een schriftelijk overleg

  12-06-2007 Verslag schriftelijk overleg over de Hollandse Brug
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-06-2007 

 • 4.

  30800 A 63 Verslag van een schriftelijk overleg

  07-06-2007 Verslag schriftelijk overleg over overlast bij de A59, traject Vlijmen-Waalwijk Een brief over de overlast, van de actiegroep 'Hoor de A59', is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd.
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-06-2007 

 • 5.

  30800 A 59 Verslag van een schriftelijk overleg

  02-05-2007 Verslag schriftelijk overleg over ontwerp-trajectbesluit (OTB) verbreding A12
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-05-2007 

 • 6.

  30800 XII 68 Verslag van een algemeen overleg

  24-04-2007 Verslag algemeen overleg op 20 maart 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 20 maart 2007 heeft gevoerd met minister Eurlings (VW) over: - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 23 januari 2007 houdende antwoorden op vragen van het lid De Krom over het gebruik van de Segway op de openbare weg (Aanhangsel Handelingen, nr. 673); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 februari 2007 inzake de motie-De Krom (30300-A, nr. 71); achterstallig onderhoud aan Nederlandse wegen zoveel mogelijk combineren met vergroting van beschikbare rijstroken (30800-A, nr. 51), en - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 februari 2007 inzake het onderzoek naar ongevallen met vrachtauto's op het hoofdwegennet (30800-XII, nr. 51); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 februari 2007 inzake het eindrapport over de proef inzake een versnelde c.q. uitgestelde ber
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-04-2007 

 • 7.

  30800 A 48 Verslag van een notaoverleg

  22-11-2006 Verslag nota-overleg over het MIT/SNIP-Projectenboek 2007
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-12-2006 

 • 8.

  30800 XII 48 Verslag van een wetgevingsoverleg

  01-11-2006 Verslag wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006, over de begroting Verkeer en Waterstaat 2007, alsmede over begroting Infrastructuurfonds 2007 Betreft wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat met minister Peijs (VW) van 30 oktober 2006, waarin zijn behandeld de wetsvoorstellen: - begroting Verkeer en Waterstaat 2007 (30800-XII) en - begroting Infrastructuurfonds 2007 (30800-A). In dit overleg is onder meer gesproken over het advies Veiligheid tegen overstromen ('waterveiligheid' en beschikbaarheid/prioriteit)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 28-11-2006 

 • 9.

  30800 A 9 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  18-10-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-10-2006