Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-3 van 3

 • 1.

  30800 VI 115 Brief van de minister van justitie

  05-07-2007 Kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport 'Dynamiek in islamitisch activisme' van de Wetenschappelijke Raad (WRR) De WRR wilde met zijn rapport twee vragen beantwoorden: - of en in welk opzicht de verschijningsvormen van islamitisch activisme sinds de jaren zeventig (van de vorige eeuw) aanknopingspunten bieden voor democratisering en verbetering van mensenrechten, en - welk beleidsperspectief voor Nederland en Europa op langere termijn processen van democratisering en verbetering van mensenrechten in het buitenland kan ondersteunen? In deze reactie gaat het kabinet in op het antwoord dat de WRR op die kernvragen heeft gegeven.
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-07-2007 

 • 2.

  30800 VI B Eindverslag van de vaste commissie voor justitie

  13-02-2007 Eindverslag
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 16-02-2007 

 • 3.

  30800 VI 34 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  14-12-2006 Brief minister-president met afschrift koninklijk besluit d.d. 14 december 2006, nr. 06.004621, houdende wijziging taken minister Verdonk
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-12-2006