Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 16

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  26200 VI G Verslag van een schriftelijk overleg

  25-03-2010 Verslag schriftelijk overleg over een opgeschoonde lijst delegatiebepalingen met afwijkingmogelijkheid
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999
  KST 1 2009-2010
  Rijksbegroting 2007, 01-04-2010

 • 2.

  30800 VI 122 Verslag van een algemeen overleg

  09-08-2007 Verslag algemeen overleg van 5 juli 2007 over schoolverzuim Dit verslag van een overleg met minister Hirsch Ballin (Jus) en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) betreft de brief van de minister van Justitie d.d. 5 april 2007 inzake het rapport 'Integrale aanpak schoolverzuim' (kamerstuk 30800 VI, nr. 80).
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-08-2007 

 • 3.

  30800 VI 121 Verslag van een algemeen overleg

  07-08-2007 Verslag algemeen overleg op 4 juli 2007 over incassoactiviteiten van de Stichting Musicopy Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Justitie op 4 juli 2007 heeft gevoerd met minister Hirsch Ballin (Jus).
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-08-2007 

 • 4.

  30800 VI 120 Verslag van een schriftelijk overleg

  16-07-2007 Verslag schriftelijk overleg over Kabinetsreactie op Evaluatie wijziging zedelijkheidswetgeving en bestrijding kinderpornografie op internet
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-07-2007 

 • 5.

  30800 VI 116 Verslag van een algemeen overleg

  12-07-2007 Verslag algemeen overleg op 5 juni 2007 over o.m. WODC-onderzoek Evaluatie plan van aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Justitie op 5 juni 2007 heeft gevoerd met minister Hirsch Ballin (Jus) over: - de brief van de minister van Justitie d.d. 11 december 2006 inzake het WODC-onderzoek Evaluatie plan van aanpak opsporing en vervolging oorlogsmisdrijven (30800-VI, nr. 31), en - het verslag van een schriftelijk overleg over deze brief (30800-VI, nr. 78).
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 6.

  30800 VI 111 Verslag van een algemeen overleg

  04-07-2007 Verslag algemeen overleg op 31 mei 2007 over onder meer de kabinetsreactie op het rapport van de commissie advocatuur Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Justitie op 31 mei 2007 heeft gevoerd met minister Hirsch Ballin (Jus) over: - de brief d.d. 13 oktober 2006 inzake de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie advocatuur (commissie-Van Wijmen) (30800-VI, nr. 13), en - de brief d.d. 21 februari 2007 inzake resultaten van het onderzoek van het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) naar de praktijk van derdengelden van notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten (30800-VI, nr. 73).
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-07-2007 

 • 7.

  30800 VI 110 Verslag van een algemeen overleg

  29-06-2007 Verslag algemeen overleg op 31 mei 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Justitie op 31 mei 2007 heeft gevoerd met minister Hirsch Ballin (Jus) over: - de brief van de minister van Justitie, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Voortgangsrapportage programma Versterking opsporing en vervolging, voortgang van motie-Dittrich c.s. inzake raadsman bij het politieverhoor en motie-Weekers/Wolfsen inzake uitbreiden van registratieplicht van verhoren en stand van zaken met betrekking tot het inrichten van het landelijk deskundigenregister (30800-VI, nr. 86), en - de brief van de minister van Justitie d.d. 30 maart 2007 inzake de uitkomsten van het overleg met het Openbaar Ministerie inzake enkele aspecten van de bijzondere opsporingsbevoegdheden (29940, nr. 4).
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-07-2007 

 • 8.

  30800 VI 99 Verslag van een algemeen overleg

  20-06-2007 Verslag algemeen overleg van 24 mei 2007 (kennismakingsoverleg met minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak van Justitie)
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-06-2007 

 • 9.

  30800 VI 83 Verslag van een algemeen overleg

  17-04-2007 Verslag algemeen overleg op 22 maart 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Justitie op 22 maart 2007 heeft gevoerd met minister Hirsch Ballin (Jus) over: - de antwoorden op Kamervragen van de leden Lambrechts en De Vries (30800-VI, nr. 40), en - de antwoorden op Kamervragen van het lid De Pater-van der Meer (Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, nr. 794).
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-04-2007 

 • 10.

  30800 VI 78 Verslag van een schriftelijk overleg

  21-03-2007 Verslag schriftelijk overleg
  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-03-2007 


1 | 2 | Volgende >