Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-8 van 8

 • 1.

  30945 7H Verslag van een algemeen overleg

  07-08-2007 Verslag algemeen overleg op 4 juli 2007 over onder meer de voortgang van het staatkundig proces Antillen Herdruk in verband met een correctie op blz. 2. Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken op 4 juli 2007 heeft gevoerd met staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) over: - de brief van de staatssecretaris d.d. 27 juni 2007 over de voortgang staatkundig proces Nederlandse Antillen en met het verslag van haar bezoek van 18 tot en met 22 juni 2007 aan de Nederlandse Antillen (30800 IV, nr. 30); - de brief van de Rijksministerraad d.d. 15 juni 2007 met de reactie op de slotverklaring van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in januari 2007 (30945, nr. 5); - de slotverklaring van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties van 25 t/m 29 juni 2007 (30945, nr. 6); - de brief van de staatssecretaris d.d. 6 juni 2007 over het kiesrecht voor het Europees Parlement van ingezetenen van de Nederlandse
  Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-09-2007 

 • 2.

  30945 7 Verslag van een algemeen overleg

  07-08-2007 Verslag algemeen overleg op 4 juli 2007 over onder meer de voortgang van het staatkundig proces Antillen Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken op 4 juli 2007 heeft gevoerd met staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) over: - de brief van de staatssecretaris d.d. 27 juni 2007 over de voortgang staatkundig proces Nederlandse Antillen en met het verslag van haar bezoek van 18 tot en met 22 juni 2007 aan de Nederlandse Antillen (30800 IV, nr. 30); - de brief van de Rijksministerraad d.d. 15 juni 2007 met de reactie op de slotverklaring van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in januari 2007 (30945, nr. 5); - de slotverklaring van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties van 25 t/m 29 juni 2007 (30945, nr. 6); - de brief van de staatssecretaris d.d. 6 juni 2007 over het kiesrecht voor het Europees Parlement van ingezetenen van de Nederlandse Antillen en Aruba (30945, nr. 4), en - de brief
  Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-08-2007 

 • 3.

  30800 IV 27 Verslag van een schriftelijk overleg

  03-05-2007 Verslag schriftelijk overleg over geschil Valéro - Arubaanse overheid en mogelijke bemiddeling door Nederlands Arbitrage Instituut
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-05-2007 

 • 4.

  30800 IV 26 Verslag van een algemeen overleg

  26-04-2007 Verslag algemeen overleg op 4 april 2007 (kennismaking met de bewindspersonen) Verslag van een algemeen overleg van 4 april 2007 met minister Ter Horst (BZK), minister Hirsch Ballin (JUS) en staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) over: - kennismaking met de bewindspersonen; - brief over taakverdeling binnen het kabinet met betrekking tot Koninkrijksrelaties.
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-05-2007 

 • 5.

  30800 IV 21 Verslag van een algemeen overleg

  30-01-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 13 december 2007 Verslag van een algemeen overleg van 13 december 2006 met minister Nicolaï (BVK) over: - de brief van de minister voor BVK d.d. 27 oktober 2006 over de staatkundige vernieuwingen voor de Nederlandse Antillen (30800-IV, nr. 7); - de brief van de minister voor BVK d.d. 6 november 2006 met de slotverklaring naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de Nederlandse Antillen, Curaçao en Sint Maarten (30800-IV, nr. 9); - de brief van het bestuurscollege van het eilandgebied Sint Maarten d.d. 12 december 2006 over de slotverklaring van 2 november 2006 (NAAZ060043); - de brief van de minister voor BVK d.d. 5 december 2006 over de stand van zaken bij de staatkundige ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen (30800-IV, nr. 11); - de brief van de minister voor BVK d.d. 7 december 2006 over de bevindingen van onderzoeksteams inzake het financieel beheer op de Nederlandse Antillen (30800-IV, nr. 12).
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-01-2007 

 • 6.

  30800 IV 13 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  14-12-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden van de vaste commissie voor Nederland-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-12-2006 

 • 7.

  30800 IV 10 Verslag van een algemeen overleg

  22-11-2006 Verslag algemeen overleg van 19 oktober 2006 over de Nederlandse Antillen Dit verslag van een overleg met minister Nicolaï (BVK) betreft: - brief van de minister d.d. 19 september 2006 over staatkundige ontwikkelingen Nederlandse Antillen (kamerstuk 30800 IV/30461, nr. 3); - brief van de minister d.d. 29 september 2006 over de staatsrechtelijke positie van de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius (kamerstuk 30800 IV, nr. 4); - brief van de minister d.d. 13 oktober 2006 over de miniconferentie over de toekomstige staatkundige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (kamerstuk 30800 IV, nr. 5).
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-11-2006 

 • 8.

  30800 IV 6 Verslag van een algemeen overleg

  23-10-2006 Verslag algemeen overleg op 20 september 2006 over staatkundige ontwikkelingen op de Nederlandse Antillen Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de commissie voor Nederlands-Antilliaans en Arubaanse Zaken op 20 september 2006 heeft gevoerd met minister Nicolaï (BVK).
  Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-10-2006