Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 15

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 XIV 140 Verslag van een algemeen overleg

  26-07-2007 Verslag algemeen overleg van 28 juni 2007 over o.a. het varkensbesluit Dit verslag van een overleg met minister Verburg (LNV) betreft: - brief van de minister van LNV van 10 mei 2007 over nationaal alarmnummer en identificatie ingrepen varkensbesluit (kamerstuk 30800 XIV, nr. 100); - brief van de minister van LNV van 15 mei 2007 over marktwerking in quarantaine onderzoek (kamerstuk 30800 XIV, nr. 103); - brief van de minister van LNV van 29 mei 2007 met afschrift brief inzake verstoring landbouwvee door controlevluchten (LNV0700262).
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-07-2007 

 • 2.

  30800 XIV 135 Verslag van een algemeen overleg

  12-07-2007 Verslag algemeen overleg op 20 juni 2007 over o.a. algemene behandeling van Europese dossiers in de Kamer Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 20 juni 2007 heeft gevoerd met minister Verburg (LNV) over de algemene behandeling van Europese dossiers in de Kamer en de betrokkenheid van de Kamer bij besluitvorming en over LNV-onderdelen van het Beleidsprogramma.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 3.

  30800 XIV 113 Verslag van een rondetafelgesprek

  28-06-2007 Verslag rondetafelgesprek over de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-07-2007 

 • 4.

  30800 XIV 111 Verslag van een algemeen overleg

  29-06-2007 Verslag algemeen overleg op 24 mei 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 24 mei 2007 heeft gevoerd met minister Verburg (LNV) over: - de brief van de minister van LNV van 20 april 2007 over stand van zaken voorbereiding en Nederlandse inzet voor de CoP14-Cites (30800-XIV, nr. 92); - de brief van de minister van LNV van 8 januari 2007 over de voorbereiding van de CoP14 Cites (30800-XIV, nr. 78); - de brief van de minister van LNV van 11 mei 2007 over de jaarvergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) van 28 tot en met 31 mei 2007 in Alaska en kabinetsinzet (30800-XIV, nr. 102); - de brief van de minister van LNV van 3 april 2007 met beantwoording van schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over de handel in Europese wilde vogelsoorten (Aanhangsel Handelingen 2006-2007, nr. 1142); - de brief van de minister van LNV van 3 april 2007 met beantwoording van schriftelijke vragen
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-07-2007 

 • 5.

  30800 XIV 112 Verslag van een algemeen overleg

  27-06-2007 Verslag algemeen overleg op 25 juni 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 25 juni 2007 hebben gevoerd met minister Verburg (LNV) en minister Cramer van (VROM) over: - de evaluatie van de reconstructie zandgebieden; - de brief van de minister van LNV van 12 juni 2007 met de kabinetsreactie op de evaluatie (30800-XIV, nr. 107); - de brief van de minister van LNV van 14 mei 2007 met de aanbieding van de evaluatie reconstructie zandgebieden en de zesde voortgangsrapportage reconstructie zandgebieden (30800-XIV, nr. 101); - de brief van de staatssecretaris van VROM van 6 februari 2007 over regeling Beëindiging veehouderijtakken; voortgang 'Ruimte voor ruimte' (30800-XI, nr. 82), en - de brief van de minister van LNV van 1 november 2006 met de vijfde voortgangsrapportage reconstructie zandgebieden (30800-XIV, nr. 13).
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-07-2007 

 • 6.

  30800 XIV 96 Verslag van een algemeen overleg

  26-04-2007 Verslag algemeen overleg van 10 april 2007 over advies Taskforce Verdrogingsbeleid Dit verslag van een overleg met minister Verburg (LNV) betreft de brief van de minister van LNV van 12 januari 2007 met het advies van de Taskforce Verdrogingsbeleid en kabinetsreactie (kamerstuk 30800 XIV, nr. 80).
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-05-2007 

 • 7.

  30800 XIV 97 Verslag van een algemeen overleg

  26-04-2007 Verslag algemeen overleg van 11 april 2007 over stand van zaken moties en toezeggingen LNV-begroting Verslag van een overleg met minister Verburg (LNV) over de stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen behandeling LNV-begroting 2007 aan de hand van: - brief van de minister van LNV van 30 maart 2007 met stand van zaken aangenomen moties en gedane toezeggingen begroting LNV 2007 (kamerstuk 30800 XIV, nr. 86); - brief van de minister van LNV van 20 december 2006 met reactie op aangenomen moties begroting LNV 2007 (kamerstuk 30800 XIV, nr. 77); - brief van de minister van LNV van 14 december 2006 over amendement weidevogelbeheer (kamerstuk 29446, nr. 52); - brief van de minister van LNV van 26 januari 2007 uit de uitvoering van het amendement weidevogelbeheer (kamerstuk 29446, nr. 53); - brief van de minister van LNV van 16 januari 2007 over verplichte certificering dierenwelzijn (kamerstuk 30800-XIV, nr. 81).
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-05-2007 

 • 8.

  30800 XIV 95H Verslag van een algemeen overleg

  18-04-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 4 april 2007 Dit verslag van een overleg met minister Verburg (LNV) betreft: - stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen behandeling LNV-begroting 2007; - brief van de minister van LNV van 30 maart 2007 met stand van zaken aangenomen moties en gedane toezeggingen begroting LNV 2007 (kamerstuk 30800 XIV, nr. 86); - brief van de minister van LNV van 20 december 2006 met reactie op aangenomen moties begroting LNV 2007 (kamerstuk 30800 XIV, nr. 77); - brief van de minister van LNV van 14 december 2006 over amendement weidevogelbeheer (kamerstuk 29446, nr. 52); - brief van de minister van LNV van 26 januari 2007 uit de uitvoering van het amendement weidevogelbeheer (kamerstuk 29446, nr. 53); - brief van de minister van LNV van 16 januari 2007 over verplichte certificering dierenwelzijn (kamerstuk 30800 XIV, nr. 81).
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-04-2007 

 • 9.

  30800 XIV 91 Verslag van een algemeen overleg

  18-04-2007 Verslag algemeen overleg van 29 maart 2007 over o.a. ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden Dit verslag van een overleg met de ministers Verburg (LNV) en Cramer (VROM) betreft: - brief van de minister van LNV van 31 mei 2006 over gewasschade glastuinbouwgebied Aalsmeer (kamerstuk 30300 XIV, nr. 91); - verslag van een schriftelijk overleg met de minister van LNV over bovengenoemde brief (kamerstuk 30800 XIV, nr. 12); - brief van de minister van LNV van 24 oktober 2006 met het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden (kamerstuk 30474, nr. 21); - brief van de staatssecretaris van VROM van 22 januari 2007 met het beleidsprogramma Biociden (kamerstuk 27858, nr. 59); - brief van de staatssecretaris van VROM van 31 januari 2007 met beantwoording van vragen uit het AO Milieuraad van 14 december 2006 (kamerstuk 21501-08, nr. 234); - brief van de minister van LNV van 5 februari 2007 over enkele wijzigingen in het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen en b
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-04-2007 

 • 10.

  30800 XIV 90 Verslag van een algemeen overleg

  19-04-2007 Verslag algemeen overleg van 21 maart 2007; kennismakingsgesprek met minister Verburg (LNV)
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-04-2007 


1 | 2 | Volgende >