Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 19

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 VIII 179 Verslag van een schriftelijk overleg

  30-08-2007 Verslag schriftelijk overleg over de motie amateurkunst van het lid Van Vroonhoven
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-09-2007 

 • 2.

  30800 VIII 173 Verslag van een algemeen overleg

  09-08-2007 Verslag algemeen overleg van 28 juni 2007 over Nationaal Historisch Museum Dit verslag van een overleg met minister Plasterk (OCW) betreft de brieven van de minister van OCW d.d. 25 april en 6 juni 2007 over het Nationaal Historisch Museum (kamerstuk 30800 VIII, de nrs. 123 en 141).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-08-2007 

 • 3.

  30800 VIII 172 Verslag van een algemeen overleg

  31-07-2007 Verslag algemeen overleg van 20 juni 2007 over bewegingsonderwijs Verslag van het overleg met staatssecretaris Dijksma (OCW) over de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dijksma, d.d. 10 mei 2007 inzake de bevoegdheid voor het vak bewegingsonderwijs in het primair onderwijs (OCW0700313).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 4.

  30800 VIII 170 Verslag van een algemeen overleg

  23-07-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 29 juni 2007 over drempel en compensatieregeling in de gewichtenregeling basisonderwijs Verslag van een algemeen overleg van 20 juni 2007 met staatssecretaris Dijksma over: - - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 18 januari 2007, respectievelijk de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Dijksma, d.d. 6 april 2007 inzake drempel en compensatieregeling in de gewichtenregeling basisonderwijs; verslag van een schriftelijk overleg (30800 VIII, nrs. 93 en 115).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-07-2007 

 • 5.

  30800 VIII 150 Verslag van een algemeen overleg

  26-06-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 7 juni 2007 Verslag van een algemeen overleg van 7 juni 2007 met staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) over: - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 15 februari 2007 inzake onderzoek bekostigingssystematiek in het voortgezet onderwijs (30800 VIII, nr. 100); - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart, d.d. 28 februari 2007 inzake de financiële positie van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs (30183, nr. 16); - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs. Cultuur en Wetenschap, Van Bijsterveldt-Vliegenthart, d.d. 20 april 2007 inzake bekostigingssystematiek voortgezet onderwijs (30800 VIII, nr. 119).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-06-2007 

 • 6.

  27451 72 Verslag van een algemeen overleg

  26-06-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 7 juni 2007 Verslag van een algemeen overleg van 7 juni 2007 met staatssecretaris Van Bijsterveld-Vliegenthart (OCW) over: - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, d.d. 8 april 2007, inzake competentiegericht onderwijs en examens in het mbo (27451, nr. 68); - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, d.d. 23 april 2007, inzake examens in het mbo (27451, nr. 70); - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, d.d. 1 mei 2007, inzake de risicoanalyse herontwerp mbo van Berenschot (30800 VIII, nr. 126); - de brief van de minister en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 31 mei 2007, inzake klachten studentenorganisaties (30800 VIII, nr. 140); - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, m
  Koers BVE
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-06-2007 

 • 7.

  30800 VIII 147 Verslag van een algemeen overleg

  22-06-2007 Verslag algemeen overleg op 31 mei 2007 over onder meer de modelmatige herberekening restauratiebehoefte Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 31 mei 2007 heeft gevoerd met minister Plasterk (OCW) over: - de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van der Laan, d.d. 4 mei 2005 inzake modelmatige herberekening restauratiebehoefte (29800-VIII, nr. 206); - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 30 oktober 2006 inzake onderzoek restauratieachterstand rijksmonumenten (30800-VIII, nr. 65), waarbij als bijlage is toegevoegd het onderzoeksrapport Rapportage onderzoek naar de achterstand bij rijksmonumenten van het onderzoeksbureau PRC; - de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 5 februari 2007 inzake criteria voor de verdeling van 140 mln. voor de restauratieachterstand monumenten (30800-VIII, nr. 98), en - lijst van vragen en antwo
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-06-2007 

 • 8.

  30800 VIII 143 Verslag van een schriftelijk overleg

  07-06-2007 Verslag schriftelijk overleg over Wet vermindering afdracht loonbelasting (WVA) en begeleiding BBL-leerlingen
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-06-2007 

 • 9.

  30800 VIII 134 Verslag van een algemeen overleg

  25-05-2007 Verslag algemeen overleg van 26 april 2007 (kennismakingsoverleg) Dit verslag van een overleg met minister Plasterk en de staatssecretarissen Van Bijsterveldt-Vliegenthart en Dijksma (allen OCW) betreft de brief van de minister van OCW d.d. 20 april 2007 inzake onderwerpen kennismakingsoverleg (OCW 700259).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 29-05-2007 

 • 10.

  30800 VIII 116 Verslag van een schriftelijk overleg

  16-04-2007 Verslag schriftelijk overleg over nieuwe leren en onderwijstijd (kamerstuk 30800 VIII/27451, nr. 106)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-04-2007 


1 | 2 | Volgende >