Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-10 van 12

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 III 15 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  04-07-2007 Brief minister-president ter aanbieding van de Jaarevaluatie van de Postbus 51-campagnes die in 2006 zijn gevoerd De jaarevaluatie geeft per campagne de doelstellingen, de kosten en de resultaten weer en biedt inzicht in de algemene ontwikkelingen die zich voordoen rond publiekscampagnes, en geeft informatie over de bekendheid en het imago van Postbus 51 onder burgers. Minister-president Balkenende gaat in deze brief in op vier elementen uit het evaluatierapport (imago, gemiddelde kosten campagneroulementen, communicatieve werking en effecten).
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 

 • 2.

  30800 III 13 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  14-06-2007 Brief minister-president ter aanbieding overzicht bij RVD aangemelde en in 2006 gerealiseerde coproducties van overheid en omroep Het overzicht is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-06-2007 

 • 3.

  30800 III 12 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  31-05-2007 Brief minister-president over de uit huisvuil gehaalde papierresten van het Kabinet der Koningin
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-06-2007 

 • 4.

  30800 III STB 2007 120

  Vaststelling begrotingsstaten Ministerie AZ, Kabinet der Koningin en Commissie van Toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007
  Rijksbegroting 2007, 03-04-2007 

 • 5.

  30800 III B Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  28-02-2007 Brief minister-president met overzicht wetsvoorstellen waarvan door de ministerraad is besloten deze te heroverwegen Van de in het overzicht genoemde wetsvoorstellen zal de behandeling door de Tweede of Eerste Kamer niet of pas na wijziging worden voortgezet.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-03-2007 

 • 6.

  30800 III A Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin

  13-02-2007 Eindverslag
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-02-2007 

 • 7.

  30800 III 11 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  08-01-2007 Brief minister-president over de besparingen in de publieksvoorlichting en andere maatregelen ter verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van de overheidscommunicatie Minister-president Balkenende gaat o.a. in op: - het proces (sinds 2003) van samenvoeging van de publieksvoorlichting van de departementen bij de Postbus 51 informatiedienst; - het project 'Samenwerking Uitvoering Rijksbrede Communicatie' (SURC), waarvan Postbus 51 deel uitmaakt.
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-01-2007 

 • 8.

  30800 III 8 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  31-10-2006 Brief minister-president over verlenging benoeming politiek assistent van minister Hirsch Ballin (Justitie) en die van minister Winsemius (VROM)
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-11-2006 

 • 9.

  30800 III 7 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  24-10-2006 Brief minister-president ter aanbieding van het overzicht van de coproducties die in 2005 in samenwerking tussen ministeries en omroepen tot stand zijn gekomen
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-10-2006 

 • 10.

  30800 III 6 Brief van de minister president, minister van algemene zaken

  25-09-2006 Brief minister-president ter aanbieding van o.a. het afschrift van het KB waarbij mr. E.M.H. Hirsch Ballin tot minister van Justitie wordt benoemd
  Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-10-2006 


1 | 2 | Volgende >