Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Handelingen

Resultaat 1-8 van 8

 • 1.

  30800 XV 20-12-2006

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over regels dispensatie avv (30800 XV, nr. 62)
  HAN 2 29 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-12-2006 

 • 2.

  30800 XV 20-12-2006

  Debat n.a.v. algemeen overleg op 20 december 2006 over de regels voor dispensatie van de algemeenverbindendverklaring van cao's
  HAN 2 29 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-12-2006 

 • 3.

  30532 28-11-2006

  Behandeling wetsvoorstellen Wijziging Arbeidstijdenwet (30532) en nog twaalf andere wetsvoorstellen
  HAN 1 10 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 28-11-2006 

 • 4.

  30800 XV 31-10-2006

  Stemmingen in verband met begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  HAN 2 19 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-10-2006 

 • 5.

  30800 XV 31-10-2006

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  HAN 2 19 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-10-2006 

 • 6.

  30800 XV 26-10-2006

  Noot 1 Bijvoegsel: Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld in de eerste termijn SZW-begroting (30800 XV) en begroting Spaarfonds AOW (30800 E)
  HAN 2 18 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-10-2006 

 • 7.

  30800 XV 26-10-2006

  Voortzetting behandeling SZW-begroting 2007 (30800 XV) en begroting Spaarfonds AOW voor het jaar 2007 (30800 E)
  HAN 2 18 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-10-2006 

 • 8.

  30800 XV 25-10-2006

  Behandeling SZW-begroting 2007 (30800 XV) en begroting Spaarfonds AOW 2007 (30800 E)
  HAN 2 17 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-10-2006