Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 21

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  30800 XV 62 Motie van het lid blok c.s.

  20-12-2006 Motie om de voorgenomen wijziging van de regels dispensatie algemeenverbindendverklaring cao's geen doorgang te laten vinden
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 2.

  30800 XV 48 Motie van de leden van gent en verburg

  26-10-2006 Motie om uitkering zwangerschapsverlof vrouwelijke ondernemers, zelfstandigen, freelancers en meewerkende partners te realiseren
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 3.

  30800 XV 47 Motie van het lid van gent c.s.

  26-10-2006 Motie ter bevordering van vrouwenemancipatie
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 4.

  30800 XV 46 Motie van het lid de wit

  26-10-2006 Motie om de inkomenspositie van armen te verbeteren
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 5.

  30800 XV 45 Motie van het lid de wit

  26-10-2006 Motie om de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 6.

  30800 XV 44 Motie van het lid de wit

  26-10-2006 Motie over instellen parlementair onderzoek naar de gang van zaken bij de herbeoordelingen m.b.t. arbeidsongeschiktheid en de gevolgen ervan
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 7.

  30800 XV 43 Motie van de leden verburg en bussemaker

  26-10-2006 Motie om ervoor te zorgen dat AOW'ers met een onvolledige AOW aanvullende bijstand krijgen
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 8.

  30800 XV 42 Motie van de leden verburg en van der sande

  26-10-2006 Motie om een pilot met een participatiebudget voor mensen met een chronische ziekte of handicap te realiseren
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 9.

  30800 XV 41 Motie van het lid verburg

  26-10-2006 Motie om de actiepunten uit het voorstel 'dozijn voor de levensloop' zo snel mogelijk uit te voeren
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 

 • 10.

  30800 XV 40 Motie van het lid verburg

  26-10-2006 Motie om de kinderbijslag te verhogen totdat die kostendekkend is
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-11-2006 


1 | 2 | 3 | Volgende >