Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-7 van 7

 • 1.

  30800 XII 84 Verslag van een schriftelijk overleg

  23-08-2007 Verslag schriftelijk overleg n.a.v. de brief over de ervaringsfase voor ecocombi's (kamerstuk 30800 XII, nr. 81)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-08-2007 

 • 2.

  30421 12 Verslag van een algemeen overleg

  10-05-2007 Verslag algemeen overleg van 17 april 2007 over o.a. aanbestedingen in het streekvervoer Dit verslag van een overleg met staatssecretaris Huizinga-Heringa (VW) betreft: - de aanbestedingen van het stads- en streekvervoer; - brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over ov-loket, d.d. 30 januari 2007 (kamerstuk 30800 XII, nr. 50); - brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over aanbestedingen stads- en streekvervoer (Wp2000), voortgangsrapportage actieprogramma, d.d. 6 februari 2007 (kamerstuk 30421, nr. 9); - brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende antwoorden op vragen over de evaluatie van de Wet personenvervoer 2000, d.d. 10 april 2007 (kamerstuk 30421, nr. 11); - brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende reactie inzake het rapport 'Onderzoek aanbestedingen ov in Noord-Brabant', d.d. 10 april 2007 (kamerstuk 30421, nr. 10); - brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende het advies van de ov-
  Evaluatie Wet Personenvervoer 2000
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-05-2007 

 • 3.

  30800 XII 68 Verslag van een algemeen overleg

  24-04-2007 Verslag algemeen overleg op 20 maart 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat op 20 maart 2007 heeft gevoerd met minister Eurlings (VW) over: - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 23 januari 2007 houdende antwoorden op vragen van het lid De Krom over het gebruik van de Segway op de openbare weg (Aanhangsel Handelingen, nr. 673); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 12 februari 2007 inzake de motie-De Krom (30300-A, nr. 71); achterstallig onderhoud aan Nederlandse wegen zoveel mogelijk combineren met vergroting van beschikbare rijstroken (30800-A, nr. 51), en - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 februari 2007 inzake het onderzoek naar ongevallen met vrachtauto's op het hoofdwegennet (30800-XII, nr. 51); - de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 20 februari 2007 inzake het eindrapport over de proef inzake een versnelde c.q. uitgestelde ber
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-04-2007 

 • 4.

  30800 XII 64 Verslag van een algemeen overleg

  05-04-2007 Verslag algemeen overleg op 14 maart 2007 over de kennismaking met de minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga-Heringa (VW)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-04-2007 

 • 5.

  30800 XII 48 Verslag van een wetgevingsoverleg

  01-11-2006 Verslag wetgevingsoverleg van 30 oktober 2006, over de begroting Verkeer en Waterstaat 2007, alsmede over begroting Infrastructuurfonds 2007 Betreft wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat met minister Peijs (VW) van 30 oktober 2006, waarin zijn behandeld de wetsvoorstellen: - begroting Verkeer en Waterstaat 2007 (30800-XII) en - begroting Infrastructuurfonds 2007 (30800-A). In dit overleg is onder meer gesproken over het advies Veiligheid tegen overstromen ('waterveiligheid' en beschikbaarheid/prioriteit)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 28-11-2006 

 • 6.

  30800 XII 39 Verslag van een algemeen overleg

  01-11-2006 Verslag algemeen overleg van 11 oktober 2006 over Europese onderwerpen Dit verslag van een overleg met minister Peijs (VW) betreft: - verslag van de Raad Transport, Telecommunicatie en Energie van 8 en 9 juni 2006 (Transportgedeelte) (kamerstuk 21501-33, nr. 106); - agenda van de Transportraad van donderdag 12 oktober 2006 (kamerstuk 21501-33, nr. 106); - brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 5 juli 2006 over het wegenvignet in België (kamerstuk 30300-XII, nr. 62); - brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 5 juli 2006 over de digitale tachograaf (kamerstuk 30300-XII, nr. 63); - brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 6 juli 2006 over het consultatietraject Groenboek Europees Maritiem Beleid (kamerstuk 22112, nr. 453); - brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 7 juli 2006 over de aanbestedingsverplichting stad- en streekvervoer in relatie tot de Europese verordening voor het openbaar vervoer (kamerstuk 21501-33, nr. 103);
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-11-2006 

 • 7.

  30800 XII 10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  18-10-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-10-2006