Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 11

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 XVI 182 Verslag van een algemeen overleg

  06-09-2007 Verslag algemeen overleg van 3 juli 2007 over onder meer rookvrije horeca Dit verslag van een overleg met minister Klink (VWS) betreft: - brief van de minister van VWS van 1 juni 2006 inzake ventilatie en omgevingstabaksrook (kamerstuk 30300 XVI, nr. 144); - brief van de minister van VWS van 5 juli 2006 inzake monitoring stappenplan rookvrije horeca (kamerstuk 30300 XVI, nr. 160); - brief van de minister van VWS van 22 september 2006 inzake Actieplan 2007 Tabaksontmoediging (kamerstuk 22894, nr. 114); - brief van de minister van VWS van 8 juni 2007 inzake rookvrije horeca (kamerstuk 30800 XVI, nr. 149); - brief van de minister van VWS van 28 juni 2007 inzake rapportage rookvrije sport.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 10-09-2007 

 • 2.

  30169 9 Verslag van een algemeen overleg

  26-07-2007 Verslag algemeen overleg op 28 juni 2007 over de waardering van mantelzorgers Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 28 juni 2007 heeft gevoerd met staatssecretaris Bussemaker (VWS).
  Mantelzorg
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-07-2007 

 • 3.

  30800 XVI 142 Verslag van een algemeen overleg

  21-05-2007 Verslag algemeen overleg op 12 april 2007 over het beleid in het licht van de tijdens de 100-dagentermijn ontplooide activiteiten Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 12 april 2007 met minister Klink (VWS) en staatssecretaris Bussemaker (VWS) heeft gevoerd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-05-2007 

 • 4.

  30800 XVI C Verslag van een mondeling overleg

  27-03-2007 Verslag mondeling overleg op 13 maart 2007 (kennismakingsgesprek met nieuwe bewindslieden over taakverdeling, regeerakkoord en inhoudelijke nakoming toezeggingen) Kennismakingsgesprek met minister Klink (VWS), staatssecretaris Bussemaker (VWS) en vice-minister-president, minister Rouvoet (JG) over: - taakverdeling bewindspersonen; - regeerakkoord versus door Eerste Kamer ingenomen standpunten, onder meer over PGO patiëntenorganisaties, no-claim, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Evaluatie DBC's; - inhoudelijke nakoming toezeggingen gedaan in de Eerste Kamer.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-04-2007 

 • 5.

  30800 XVI 34 Verslag van een schriftelijk overleg

  30-11-2006 Verslag schriftelijk overleg over uitvoering motie-Kant c.s. (kamerstuk 30800 XVI, nr. 13)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-12-2006 

 • 6.

  30800 XVI 27 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  14-11-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-11-2006 

 • 7.

  30800 XVI 27 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  14-11-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-11-2006 

 • 8.

  30800 XVI 21 Verslag van een algemeen overleg

  12-10-2006 Verslag algemeen overleg op 13 september 2006 over stand van zaken reorganisatie Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 13 september 2006 heeft gevoerd met minister Hoogervorst (VWS) over zijn brief van 24 mei 2006 over de stand van zaken reorganisatie IGZ (kamerstuk 30300 XVI, nr. 141).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-10-2006 

 • 9.

  30800 XVI 15 Verslag van een schriftelijk overleg

  06-10-2006 Verslag schriftelijk overleg over Jaarverslag 2005 van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-10-2006 

 • 10.

  28439 16 Verslag van een algemeen overleg

  04-10-2006 Verslag algemeen overleg op 7 sepember 2006 over onder meer de kwaliteit van de zorg Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 7 september 2006 heeft gevoerd met minister Hoogervorst (VWS) en staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) over: - de brief van de minister van VWS d.d. 20 mei 2005 inzake het Jaarbericht en Jaarverslag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 2004 (29800, XVI, nr. 170); - de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 30 mei 2005 inzake de kwaliteit van verblijfsvoorzieningen van gehandicapteninstellingen (29355, nr. 16); - de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 17 juni 2005 inzake de rapportage Kwaliteitsbeleid langdurige zorg (28439, nr. 9); - de brief van de staatssecretaris van VWS d.d. 4 november 2005 houdende stand van zaken Kwaliteitsbeleid langdurige zorg (28439, nr. 10); - de brief van de minister van VWS d.d. 21 december 2005 inzake voortgang Sneller Beter 2005 (284
  Evaluatie Kwaliteitswet zorginstellingen
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-10-2006 


1 | 2 | Volgende >