Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 30

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  30800 XI 92 Motie van de leden van gent en jansen

  12-04-2007 Motie over het volledig terugdraaien van de korting op de huurtoeslag
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-04-2007 

 • 2.

  30800 XI 91 Motie van het lid depla c.s.

  12-04-2007 Motie over het niet doorvoeren van de korting op de huurtoeslag per 1 juli 2007 en over de financiering hiervan
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-04-2007 

 • 3.

  30800 XI 67 Motie van de leden ouwehand en duyvendak

  20-12-2006 Motie om zo spoedig mogelijk de fout aangaande schadelijke ammoniakemissies met reparatiewetgeving te herstellen
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 4.

  30800 XI 66 Motie van het lid ouwehand c.s.

  20-12-2006 Motie over notitie waarin verenigbaarheid duurzaamheid en grootschalig mestverbranden uiteen wordt gezet
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 5.

  30800 XI 65 Motie van het lid ouwehand c.s.

  20-12-2006 Motie om bij vergunningverlening ook de eis te stellen dat deze niet strijdig mag zijn met de Natuurbeschermingswet
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 6.

  30800 XI 64 Motie van de leden van der ham en samsom

  20-12-2006 Motie over apart fonds verwijderingsbijdrage voor naaar ontwikkelingslanden geëxporteerde producten
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 7.

  30800 XI 63 Motie van de leden van der ham en ouwehand

  20-12-2006 Motie over ontwerpen ticketheffing en de opbrengst hiervan te besteden aan duurzaam vliegverkeer
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 8.

  30800 XI 62 Motie van de leden van der ham en de krom

  20-12-2006 Motie over doorlichting gevoerde beleid aangaande de MEP-regeling voor palmolie
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 9.

  30800 XI 61 Motie van het lid huizinga-heringa c.s.

  20-12-2006 Motie over invoeren bpm-differentiatie op basis van absolute zuinigheid in plaats van relatieve zuinigheid
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 

 • 10.

  30800 XI 60 Motie van de leden van velzen en de krom

  20-12-2006 Motie over investeringen in veenbossen en deze onder het Kyoto-verdrag te laten vallen Ook wordt gevraagd de lokale economie in Indonesië te versterken en maatregelen te nemen ter bestrijding van illegale houtkap.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 22-12-2006 


1 | 2 | 3 | Volgende >