Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  30800 XI 100 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

  02-05-2007 Notitie Rolstoeltoegankelijkheid monumentale gebouwen Deze korte notitie gaat over de regelgeving ten aanzien van rolstoeltoegankelijkheid van monumentale gebouwen. De notitie beoogt antwoord te geven op de vragen of de Monumentenwet door ondernemers wordt aangegrepen om hun gebouwen niet te hoeven aan te passen aan rolstoelgebruikers en of er maatregelen nodig zijn om de rolstoeltoegankelijkheid van monumentale gebouwen te verbeteren. De conclusie is dat de monumentale status van een pand door een gebouweigenaar niet kan worden aangegrepen om het pand ontoegankelijk te laten zijn voor rolstoelgebruikers. De voorschriften op dit gebied zorgen voor voldoende rolstoeltoegankelijkheid.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 10-05-2007 

 • 2.

  30800 XI B Eindverslag van de vaste commissies voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en voor milieu

  13-02-2007 Eindverslag
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 16-02-2007