Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Moties

Resultaat 1-10 van 10

 • 1.

  30800 VII 59 Motie van het lid brinkman

  26-06-2007 Motie om bij overgang naar een paper trail de mogelijkheid tot herstel van een vergissing in te voeren
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-06-2007 

 • 2.

  30800 VII 58 Motie van de leden duyvendak en gerkens

  26-06-2007 Motie om over te gaan op een stemcomputer die als sofware uitsluitend een open broncode heeft
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-06-2007 

 • 3.

  30800 VII 57 Motie van het lid gerkens c.s.

  26-06-2007 Motie om over te gaan op een paper trail bij stemcomputers
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-06-2007 

 • 4.

  30800 VII 34 Motie van de leden van gent en van raak

  24-01-2009 Motie om uiterlijk mei 2007 wetsvoorstel afroming bijverdiensten fulltime bestuurders naar Kamer te sturen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007 

 • 5.

  30800 VII 33 Motie van het lid van gent c.s.

  24-01-2009 Motie om uiterlijk mei 2007 wetsvoorstel normering topinkomens semi-publieke sector naar Kamer te sturen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007 

 • 6.

  30800 VII 32 Motie van het lid van gent

  24-01-2007 Motie over een maximum verhoging van 10% van de ministerssalarissen
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007 

 • 7.

  30800 VII 31 Motie van het lid brinkman

  24-01-2007 Motie over opstellen dwingende beleidsregels op grond waarvan illegale kraakpanden altijd kunnen worden ontruimd
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007 

 • 8.

  30800 VII 30 Motie van het lid brinkman

  24-01-2007 Motie over onderzoek om de politie te laten aansturen door één minister en de macht van de burgemeester te beperken
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007 

 • 9.

  30800 VII 29 Motie van het lid brinkman

  24-01-2007 Motie over wetswijziging zodat grove belediging en verbaal geweld aan politiefunctionarissen vaker leiden tot veroordeling
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007 

 • 10.

  30800 VII 28 Motie van het lid van raak

  24-01-2007 Motie over de vorming van een klokkenluidersfonds voor de publieke sector
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-01-2007