Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-3 van 3

 • 1.

  30800 VII B Eindverslag van de vaste commissie voor binnenlandse zaken en de hoge colleges van staat

  13-02-2007 Eindverslag
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-02-2007 

 • 2.

  30800 VII 25 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  18-12-2006 Kabinetsstandpunt ten aanzien van het advies 'Benoemingen in het openbaar bestuur: transparant, onderbouwd en functioneel' In deze notitie reageert het kabinet op het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) 'Benoemingen in het openbaar bestuur: transparant, onderbouwd en functioneel', uitgebracht in juli 2006. Aan de orde komen de uitgangspunten die het kabinet hanteert bij benoemingen van leden van achtereenvolgens Hoge Colleges van Staat en adviescolleges (in de zin van de Kaderwet adviescolleges), van topambtenaren en van bestuursleden van zelfstandige bestuursorganen. Verder wordt de rol besproken die politieke affiniteit speelt bij de benoeming van deze functionarissen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan procedurele aspecten als grotere kenbaarheid van vacatures en zoekprofielen.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-01-2007 

 • 3.

  30801 2 Nota

  19-09-2006 Nota De Trendnota Arbeidszaken Overheid 2007 behoort bij het hoofdstuk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) van de Rijksbegroting 2007. Deze Trendnota geeft jaarlijks een samenhangend beeld van de ontwikkelingen op het terrein van de arbeidszaken in de collectieve sector in het algemeen en in de overheidssectoren in het bijzonder. De Trendnota bericht over de resultaten van beleid van de afgelopen jaren en benoemt de beleidsthema's van de toekomst. In de Trendnota Arbeidszaken Overheid staat de kwaliteit van de publieke dienstverlening centraal. In het programma Good Governance is met het oog daarop een samenhangende reeks initiatieven opgenomen, gericht op kwaliteitsverbetering in de factor arbeid. De nota is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 worden achtergrond en inhoud van het programma Good Governance nader toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt een analyse gegeven van de huidige en de verwachte toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de arbeidsmarkt in de col
  Trendnota Arbeidszaken 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006