Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 10

 • 1.

  30800 VII D Verslag van een schriftelijk overleg

  09-11-2007 Verslag schriftelijk overleg over twee openstaande toezeggingen (opkomstcijfers kiezers in het buitenland en het proces uitvoering kaderwet ZBO's)
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 1 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 13-11-2007 

 • 2.

  30800 VII 64 Verslag van de conferentie van voorzitters van de commissies voor binnenlandse zaken van de parlementen van de landen van de europese unie op 6 en 7 mei 2007 te berlijn

  29-08-2007 Verslag conferentie voorzitters commissies Binnenlandse Zaken van parlementen EU, Berlijn, op 6 en 7 mei 2007 Op deze periodieke conferentie van voorzitters van commissies van Binnenlandse Zaken van parlementen van lidstaten van de EU heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken een inleiding gehouden over de bestrijding van terrorisme en de politiële samenwerking. Bij de bijdragen op de conferentie wordt onder meer gesproken over: - verdrag van Schengen (afschaffing grenscontroles, meer preventieve samenwerking); - effectuering verdrag van Prüm in gehele EU (2005, over de directe uitwisseling van informatie tussen politiediensten, zonder verdere toetsing of controle). Op de bijeenkomst worden verder inleidingen gehouden door: - directeur Ratzel van Europol: over de rol van zijn organisatie bij versterking van de interne veiligheid van de landen van de EU; - Duitse Bondsminister voor Justitie, mevrouw Zypries: over de harmonisatie van de wetgeving EU-landen tot bestrijdi
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-09-2007 

 • 3.

  30800 VII 56 Verslag van een algemeen overleg

  13-06-2007 Verslag algemeen overleg op 24 mei 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 24 mei 2007 heeft gevoerd met staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) over: - de brief d.d. 2 april 2007 inzake stemmachines: evaluatie verkiezing van de leden van Provinciale Staten (30800-VII, nr. 45); - de brief d.d. 17 april 2007 met kabinetsreactie op het rapport Stemmachines, een verweesd dossier (30800-VII, nr. 46); - de brief d.d. 10 mei 2007 over toekomstige inrichting verkiezingsproces (30800-VII, nr. 52), en - de brief d.d. 26 april 2006 inzake evaluatie KOA-experiment met stemmen via internet 2006 (30800-VII, nr. 48).
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-06-2007 

 • 4.

  30800 VII 55 Verslag van een algemeen overleg

  11-06-2007 Verslag algemeen overleg op 23 mei 2007 over de beleidsprioriteiten van BZK
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-06-2007 

 • 5.

  30800 VII 40 Verslag van een algemeen overleg

  06-03-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 8 februari 2007 over o.a. de toekomst van de verkiezingsproces Betreft algemeen overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met minister Nicolaï (BVK) van 8 februari 2007, over: - de brief van de minister d.d. 20 december 2006 over de toekomst van het verkiezingsproces (30800-VII, nr. 24); - de brief van de minister d.d. 17 januari 2007 over de aanpak van gerezen problemen met stemmachines en het gebruik daarvan bij verkiezingen (30800-VII, nr. 26). Er wordt onder meer gesproken over de conclusies van onderzoekscommissies inzake gebruik van stemmachines bij verkiezingen, alsmede de beslissing over het al dan niet inzetten van de 'NewVote' stemmachine voor de Statenverkiezingen in het district Amsterdam.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-03-2007 

 • 6.

  30800 VII 39 Verslag van een algemeen overleg

  28-02-2007 Verslag algemeen overleg Betreft algemeen overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met minister Remkes (BZK) van 1 februari 2007, over: - het Jaarverslag 2005 van de AIVD (30300-VII, nr. 59); - de lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag van de AIVD over 2005 (30800-VII, nr. 4); - het Jaarverslag 2005 van de Commissie van toezicht AIVD (BZK060238); - het onderzoeksrapport democratische controle inlichtingen- en veiligheidsdiensten (29876, nr. 8); - de rapportage van de werkgroep Gegevensverstrekking - lokaal bestuur (29876, nr. 9); - de lijst van vragen en antwoorden over de brief van de minister van 21 juni 2006 over de uitspraak in het kort geding dat door de Telegraaf tegen de Staat der Nederlanden is aangespannen (29876, nr. 18); - het toezichtsrapport CTIVD inzake het onderzoek van de AIVD naar het uitlekken van staatsgeheimen van 6 december 2006 (29876, nr. 19); - de brief van de minister van 8 december 2006 inzake ontwi
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-03-2007 

 • 7.

  30800 VII 38 Verslag van een algemeen overleg

  22-02-2007 Verslag algemeen overleg op 31 januari 2007 over o.a. het kabinetsstandpunt m.b.t. Interbestuurlijk Toezicht Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 31 januari 2007 heeft gevoerd met minister Remkes (BZK) en minister Nicolaï (BVK) over: - de brief van de minister van BZK d.d. 31 mei 2006 met het kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht (kamerstuk 30300 VII, nr. 65); - de brief van de minister van BZK d.d. 31 mei 2006 met voortgang 'vermindering bestuurlijke drukte' (kamerstuk 29362, nr. 95); - de brief van de minister van BZK d.d. 21 augustus 2006 met het Beleidskader spontane vernietiging (kamerstuk 30300 VII, nr. 75); - de brief van de minister voor BVK d.d. 30 oktober 2006 met reactie op (sub)regelgeving door inspecties (kamerstuk 30800 XIII, nr. 27); - de brief van de minister van BZK d.d. 15 december 2006 over beschouwing Raad van State over de interbestuurlijke verhoudingen (kamerstuk 30800
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-02-2007 

 • 8.

  30800 VII 21 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  28-11-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-12-2006 

 • 9.

  30800 VII 18 Verslag van een algemeen overleg

  28-11-2006 Verslag algemeen overleg van 12 oktober 2006 over beveiliging van stemmachines Dit verslag van een overleg met minister Nicolaï (BVK) betreft de schriftelijke vragen van de leden Irrgang, Van Oudenallen en Szabó, Spies en Dubbelboer over de beveiliging van stemmachines (Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, 145).
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-11-2006 

 • 10.

  30800 VII 6 Verslag van een schriftelijk overleg

  05-10-2006 Verslag schriftelijk overleg over de antwoorden op de vragen over Voorzieningenbesluit ministers en staatssecretarissen en het privégebruik van een dienstauto Voor de tekst van de vragen, zie Aanhangsel van de Handelingen II, 2005-2006, nrs. 1896, 1897 en 1898.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-10-2006