Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 88

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  30800 V 118 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  03-09-2007 Brief minister over de Nederlandse inzet voor de zesde zitting van de VN-Mensenrechtenraad (MRR) van 10 t/m 28 september 2007 te Genève Betreft de volgende onderwerpen: - herziening mandaten van de speciale rapporteurs; - voorbereiding eerste zitting werkrgroep 'universal periodic review'; - de mensenrechtensituatie in Soedan; - de mensenrechtensituatie in Sri Lanka; - de mensenrechtensituatie in het Midden-Oosten; - godsdienstvrijheid; - racisme.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-09-2007 

 • 2.

  30800 V 117 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  04-09-2007 Brief minister over het lot van de Noord-Koreaanse vluchtelingen die door China worden teruggestuurd In deze brief gaat minister Verhagen (BuZa) onder meer in op de acties van Nederland en de EU.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-09-2007 

 • 3.

  30800 V 116 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  16-08-2007 Brief minister ter aanbieding AIV-advies 'Het VN-Verdragssysteem voor de Rechten van de Mens: stapsgewijze versterking in een politiek geladen context'
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-08-2007 

 • 4.

  30800 V 115 Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking

  23-07-2007 Brief minister over kennismakingsbezoek aan VN-organisaties, 9-10 juli 2007 In deze brief brengt minister Koenders (OS) verslag uit van zijn kennismakingsbezoek aan ILO, UNHCR, IOM, WTO, UNHCR, IOM, WTO, UNAIDS, GFATM en WHO te Genève, 9 en 10 juli 2007. De brief bevat een samenvatting van de gevoerde gesprekken. Ook heeft de minister deelgenomen aan een paneldiscussie van de ECOSOC die in het teken stond van de Delivering als One- (Eén VN-) hervormingsexercitie.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 5.

  30800 V 115 Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking

  23-07-2007 Brief minister over kennismakingsbezoek aan VN-organisaties, 9-10 juli 2007 In deze brief brengt minister Koenders (OS) verslag uit van zijn kennismakingsbezoek aan ILO, UNHCR, IOM, WTO, UNHCR, IOM, WTO, UNAIDS, GFATM en WHO te Genève, 9 en 10 juli 2007. De brief bevat een samenvatting van de gevoerde gesprekken. Ook heeft de minister deelgenomen aan een paneldiscussie van de ECOSOC die in het teken stond van de Delivering als One- (Eén VN-) hervormingsexercitie.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-07-2007 

 • 6.

  30800 V 113 Brief van de ministers van buitenlandse zaken en van defensie

  12-07-2007 Brief ministers ter aanbieding van de regeringsreactie op het advies Met het oog op China: naar een volwassen relatie De reactie is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 7.

  30800 V 111 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  04-07-2007 Brief minister ter aanbieding van de kabinetsreactie op het advies 'Benelux, nut en noodzaak van nauwere samenwerking'
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 

 • 8.

  30800 V 110 Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking en de staatssecretaris van economische zaken

  29-06-2007 Brief minister en staatssecretaris over de private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden en aanpassing van het ORET-programma Private sector ontwikkeling past binnen de in het Coalitieakkoord aangekondigde strategie om de achterstanden in het behalen van de MDG's te verkleinen. Dit vraagt om een actief beleid ten aanzien van de private sector in ontwikkelingslanden, met name gericht op de armsten. In het bilaterale beleid zal meer aandacht worden besteed aan productieve sectoren en thema's, bijvoorbeeld via sectorprogramma's voor private sector ontwikkeling. Ook multilaterale instellingen als Wereldbank en IFC vormen een belangrijk kanaal om private sector ontwikkeling te bevorderen. In lijn met het AIV-advies vormt financiële sector ontwikkeling hierbij één van de prioritaire thema's. Bij het ORET instrument zal gestreefd worden naar langdurige samenwerkingsverbanden, ingekaderd in instituties, training en opleiding en financiële reservering voor onderhoud en vervangi
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 

 • 9.

  30800 V 112 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  09-07-2007 Brief minister ter aanbieding bevindingen van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) inzake het beleidskader 'Mediapluriformiteit Iran'
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 

 • 10.

  30800 V 109 Brief van de minister van buitenlandse zaken

  02-07-2007 Brief minister over reis mensenrechtenambassadeur naar Saudi-Arabië Deze brief bevat een kort verslag van de recente reis van de mensenrechtenambassadeur naar Saudi-Arabië (19 en 20 juni 2007). Gesteld kan worden dat het bezoek van de mensenrechtenambassadeur aan Saudi-Arabië, het eerste in zijn soort, de toegenomen openheid van de Saudische kant onderstreept om te spreken over mensenrechten. Tijdens alle gesprekken bleek dat Saudi-Arabië zich meer internationaal wil oriënteren en dat het land niet stil staat.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-07-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >