Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-10 van 16

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 V STB 2007 34

  Vaststelling begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  Rijksbegroting 2007, 01-02-2007 

 • 2.

  30800 V 53 Mededeling

  19-12-2006 Mededeling over (vertrouwelijk) terinzagelegging brief minister BUZA over voortgang subsidiekader Mediadiversiteit in Iran
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 21-12-2006 

 • 3.

  30800 V A Eindverslag van de vaste commissies voor buitenlandse zaken, voor ontwikkelingssamenwerking voor europese samenwerkingsorganisaties en voor defensie

  21-11-2006 Eindverslag van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, voor Ontwikkelingssamenwerking, voor Europese samenwerkingsorganisaties en voor Defensie
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-11-2006 

 • 4.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  BIJLAGE 5 HGIS-uitgaven Natuur, Milieu en Water
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 

 • 5.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  BIJLAGE 4 De ODA-uitgaven naar beleidsthema
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 

 • 6.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  BIJLAGE 3 Berekening ODA-plafond 2007 en raming ODA-prestatie 2006 en 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 

 • 7.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  BIJLAGE 2 De HGIS horizontaal: meerjarencijfers per begrotingsartikel
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 

 • 8.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  BIJLAGE 1 De HGIS verticaal: wijzigingen na de Miljoenennota 2006 (bedragen in mln EUR)
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 

 • 9.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  4. TOELICHTING EN UITGAVEN PER BELEIDSTHEMA
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 

 • 10.

  30803 2 Nota

  19-09-2006 Nota In de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) worden de buitenlandactiviteiten van verschillende departementen gebundeld en in samenhang bezien. Uitgangspunt van de HGIS is om samenwerking en afstemming op het gebied van internationale samenwerking te bevorderen. De HGIS-nota geeft een samenvattend overzicht van de budgettaire ontwikkelingen binnen de HGIS en van de belangrijkste programma's voor internationale samenwerking. De uitgaven worden per beleidsthema gepresenteerd. In de bijlagen worden de uitgaven uitgesplitst naar begroting en naar thema. Er zijn aparte bijlagen voor: - de berekening van het ODA-plafond en, - de ODA-uitgaven aan de thema's milieu en water, 'Basis Onderwijs' en de bestrijding van HIV/Aids, tubercolose en malaria. De aanbiedingsbrief bij de HGIS-nota is gepubliceerd onder nr. 1.
  Homogene Groep Internationale Samenwerking 2007 (HGIS-nota 2007)
  3. ONTWIKKELINGEN ODA
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2006 


1 | 2 | Volgende >