Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-6 van 6

 • 1.

  30800 V 114 Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking

  23-07-2007 Verslag werkbezoek aan Nicaragua en Guatemala (23-27 juni 2007) In deze brief brengt minister Koenders (OS) verslag uit van zijn bezoek aan Guatemala en Nicaragua. In Nicaragua gingen de gesprekken vooral over: - het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen; - de kwaliteit van de beleidsdialoog in de Budget Support Group (BSG); - de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten; - onveiligheid en rechtsonzekerheid. In Guatemala waren de hoofdpunten van gesprek: - de zeer ongelijke verdeling van inkomen en veiligheid; - de straffeloosheid en rechteloosheid; - CICIG; - implementatie van het Haags Adoptieverdrag; - ondertekening en ratificatie van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof; - de lage belastingquote. In beide landen heeft de minister aangegeven de bilaterale ontwikkelingsrelatie de komende jaren te willen voortzetten. Tevens nam de minister in Managua deel aan een conferentie die gastland Nicaragua en Nederland organiseerden over VN-hervormi
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-07-2007 

 • 2.

  30800 V 87 Verslag van een algemeen overleg

  24-04-2007 Verslag algemeen overleg van 29 maart 2007 over o.a. rapport OESO/DAC inzake het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (30800, nr. 68) Beknopt verslag van het overleg met minister Koenders (OS) over: - de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 21 februari 2007 ten geleide van het rapport van het Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/DAC) inzake het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid (30800-V, nr. 68); - de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 15 maart 2007 houdende de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Boekestijn over de bijeenkomst van het Ontwikkelingscomité van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/DAC) (Aanhangsel nr. 1048 bij Handelingen TK 2006-2007); - de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 27 maart 2007 inzake de geannoteerde agenda van de High Level Meeting van de OESO/DAC op 3-4 apr
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-04-2007 

 • 3.

  30800 V 82 Verslag van een schriftelijk overleg

  11-04-2007 Verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van moties en de toezeggingen over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-04-2007 

 • 4.

  30800 V 7 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  17-10-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-10-2006 

 • 5.

  29993 29 Verslag van een algemeen overleg

  12-10-2006 Verslag algemeen overleg gehouden op 12 september 2006 over Europa in Nederland Verslag van een algemeen overleg van 12 september 2006 met minister Bot (BUZA) over Europa in Nederland. Hierbij komen aan de orde: - brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris voor Europese Zaken d.d. 23 mei 2006 inzake het kabinetsstandpunt n.a.v. het advies van de Raad van State over de gevolgen van de EU voor de Nederlandse staatsinstellingen "Nederland in Europa - Europa in Nederland" (29993, nr. 27); - brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 13 juli 2006 inzake de kabinetsreactie AIV briefadvies "De EU en de band met de Nederlandse burger" (30300-V, nr. 141); - brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2006 inzake de kabinetsreactie op groenboek "Europees transparantie-initiatief" van de Europese Commissie (22112, nr. 463); - brief van de staatssecretaris voor Europese Zaken d.d. 14 april 2006 inzake subsidiariteit (22112, nr. 433).
  Referendum Europese Grondwet
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-10-2006 

 • 6.

  30800 V 4 Brief van de minister voor ontwikkelingssamenwerking

  21-09-2006 Verslag werkbezoek aan Mongolië en Vietnam, 2 t/m 6 september 2006 In deze brief brengt minister Van Ardenne-van der Hoeven (OS) verslag uit van haar bezoeken aan Mongolië (3 t/m 5 september 2006) en Vietnam (6 september 2006). Het bezoek aan Mongolië stelde de minister in staat kennis te nemen van het ontwikkelingsproces in dat land en de specifieke problemen waarmee het geconfronteerd wordt. Ook kon zij bezien hoe tot een betere inbedding van de Nederlandse ontwikkelingsactiviteiten kan worden gekomen binnen het armoedebeleid van de Mongoolse autoriteiten en de activiteiten van de donorgemeenschap. Het bezoek aan Vietnam richtte zich op de bespreking van de Vietnamese sociaal-economische doelen, de huidige ontwikkelingsrelatie en de toekomst van de bilaterale relatie.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-10-2006