Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 67

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  30800 X 121 Brief van de staatssecretaris van defensie

  18-09-2007 Brief staatssecretaris met voortgangsrapportage uitvoering formatiemigratie Defensie Met deze brief biedt staatssecretaris Van der Knaap de Kamer de laatste voortgangsrapportage aan over de uitvoering van de migratie van de formatie naar het nieuwe evenwicht van Defensie. Evenals de vorige rapportages bevat deze voor Defensie als geheel en vervolgens per defensieonderdeel een overzicht met daarin de voorziene en werkelijke stand van de totale formatie en van het totale personeelsbestand, onderverdeeld in de categorieën burgerpersoneel en militair personeel. Na de cijfermatige rapportage volgt een appreciatie van de behaalde resultaten van de migratie en wordt vooruitblik gegeven op het jaar 2008.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2007-2008
  Rijksbegroting 2007, 21-09-2007 

 • 2.

  30800 X 118 Brief van de staatssecretaris van defensie

  26-07-2007 Brief staatssecretaris over verkoop militair materieel aan Chili In deze brief laat staatssecretaris Van der Knaap (Def) weten dat op 5 juli 2007 met Chili een contract is afgesloten over de verkoop van 18 overtollige YPR-voertuigen type 'cargo', 31 trekker-opleggercombinaties en drie voertuigen voor de rijopleiding van de M-109 houwitser.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 3.

  30800 X 118 Brief van de staatssecretaris van defensie

  26-07-2007 Brief staatssecretaris over verkoop militair materieel aan Chili In deze brief laat staatssecretaris Van der Knaap (Def) weten dat op 5 juli 2007 met Chili een contract is afgesloten over de verkoop van 18 overtollige YPR-voertuigen type 'cargo', 31 trekker-opleggercombinaties en drie voertuigen voor de rijopleiding van de M-109 houwitser.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-07-2007 

 • 4.

  30800 X 115 Brief van de minister van defensie

  16-07-2007 Brief minister ter aanbieding van het Jaarverslag 2006 van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba Het jaarverslag is als bijlage bij deze brief gevoegd. Verder is het Activiteiten Plan en Begroting (APB) 2008-2012 als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-07-2007 

 • 5.

  30800 X 113 Brief van de minister van defensie

  13-07-2007 Brief minister over de uitvoering van maatregelen uit de brief 'Het defensiebeleid op hoofdlijnen' In reactie op de brief 'Het defensiebeleid op hoofdlijnen' heeft de vaste commissie verzocht om geen onomkeerbare beslissingen te nemen. Op dat verzoek reageert minister Van Middelkoop (Def) in de onderhavige brief.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-07-2007 

 • 6.

  30800 X 111 Brief van de minister van defensie

  13-07-2007 Brief minister over opschorten schietverbod op oefenterrein Wacawa te Curaçao Naar aanleiding van een schietincident op het oefenterrein Wacawa was een tijdelijk schietverbod afgekondigd. Gezien de operationele noodzaak door het beginnen van de het orkaanseizoen en omdat veiligheidsmaatregelen zijn getroffen wordt het schietverbod tijdelijk opgeschort.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 7.

  30800 X 110 Brief van de minister van defensie

  10-07-2007 Brief minister ter aanbieding adviesaanvraag over de inhuur van civiele dienstverleners in operatiegebieden In toenemende mate maken de strijdkrachten gebruik van civiele dienstverleners in operatiegebieden. Gedacht kan worden aan de inhuur van schepen en vliegtuigen, maar ook het contracteren van (lokale) bedrijven voor diverse werkzaamheden (ook die waarbij het gebruik van geweld niet uitgesloten is). In de aangeboden adviesaanvraag vraagt de regering de Adviesraad Internationale Vraagstukken naar de voorwaarden en gevolgen van de inhuur van civiele dienstverleners. De adviesaanvraag is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 8.

  30800 X 107 Brief van de staatssecretaris van defensie en staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap

  06-07-2007 Brief staatssecretarissen met antwoorden op de vragen over 'militairen voor de klas'
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-07-2007 

 • 9.

  30800 X 108 Brief van de staatssecretaris van defensie

  04-07-2007 Brief staatssecretaris met reactie op artikelen van FNVO/MHB en in de PZC over salariëring van reservepersoneel
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-07-2007 

 • 10.

  30800 X 106 Brief van de minister van defensie

  02-07-2007 Brief minister over het onderzoek door de OIVD naar de Inlichtingen & Veiligheid capaciteit Bij recente operaties is het belang van tijdige en adequate inlichtingen voor de veiligheid en effectiviteit van de eigen troepen gebleken. Een grotere inzet van inlichtingenpersoneel in het uitzendgebied blijkt veelal noodzakelijk, waarbij bovendien de koppeling tussen het uitzendgebied en de kennis in Nederland van groter belang is. Daarmee vervaagt het onderscheid tussen tactische, operationele en strategische inlichtingen. Daarom heeft de voorganger van minister Middelkoop (Def) eind 2005 de onafhankelijke Onderzoeksgroep Inlichtingen en Veiligheid Defensie (OIVD) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de rechtmatigheid, effectiviteit en doelmatigheid van de Inlichtingen & Veiligheid (I&V) capaciteit binnen Defensie in het algemeen, en naar die van de MIVD in het bijzonder. Medio 2006 heeft de onderzoeksgroep haar rapport gepubliceerd. Daarnaast heeft Defensie een interne studie
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >