Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 10

 • 1.

  30800 X 116 Verslag van een algemeen overleg

  25-07-2007 Verslag algemeen overleg van 12 juni 2007 over onder andere personeelsbeleid bij Defensie Dit verslag van een overleg met minister Van Middelkoop en staatssecretaris Van der Knaap (beiden Def) betreft: - brief van de minister van Defensie d.d. 12 februari 2007 inzake de tweede rapportage over het beleidsplan Koninklijke Marechaussee (KMar) en het rapport Cultuur en Integriteit (kamerstuk 30176, nr. 8); - brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 5 februari 2007 inzake de beantwoording van commissievragen over toezeggingen in het wetgevingsoverleg Personeel op 16 oktober 2006 (kamerstuk 30800 X, nr. 62); - brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 7 maart 2007 inzake antwoorden op commissievragen over de gevolgen van regelgeving voor de militaire taakuitvoering (kamerstuk 30800 X, nr. 71); - brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 7 maart 2007 inzake de beantwoording van commissievragen over de implementatie van het rapport van de commissie-Staal (kamerst
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 2.

  30800 X 116 Verslag van een algemeen overleg

  25-07-2007 Verslag algemeen overleg van 12 juni 2007 over onder andere personeelsbeleid bij Defensie Dit verslag van een overleg met minister Van Middelkoop en staatssecretaris Van der Knaap (beiden Def) betreft: - brief van de minister van Defensie d.d. 12 februari 2007 inzake de tweede rapportage over het beleidsplan Koninklijke Marechaussee (KMar) en het rapport Cultuur en Integriteit (kamerstuk 30176, nr. 8); - brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 5 februari 2007 inzake de beantwoording van commissievragen over toezeggingen in het wetgevingsoverleg Personeel op 16 oktober 2006 (kamerstuk 30800 X, nr. 62); - brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 7 maart 2007 inzake antwoorden op commissievragen over de gevolgen van regelgeving voor de militaire taakuitvoering (kamerstuk 30800 X, nr. 71); - brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 7 maart 2007 inzake de beantwoording van commissievragen over de implementatie van het rapport van de commissie-Staal (kamerst
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-07-2007 

 • 3.

  30800 X 117 Verslag van een algemeen overleg

  25-07-2007 Verslag algemeen overleg op 4 juli 2007 over de stationering van SAR-helikopters Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie van Defensie op 4 juli 2007 heeft gevoerd met staatssecretaris Van der Knaap (Def).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-07-2007 

 • 4.

  30800 X 96 Verslag van een schriftelijk overleg

  04-06-2007 Verslag schriftelijk overleg over verbetering en instandhouding van de M-fregatten
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-06-2007 

 • 5.

  30800 X 77 Verslag van een schriftelijk overleg

  19-03-2007 Verslag schriftelijk overleg over de verkoop van interne tapes afkomstig van de voormalige legerplaats Seedorf Gedachtenwisseling naar aanleiding van bericht (dagblad Metro, 5 februari 2007) dat een doos met minicassettes uit de voormalige legerplaats Seedorf via de Dienst Domeinen in handen van particulieren is gekomen. Hierop heeft Defensie een intern onderzoek ingesteld om te achterhalen hoe de tapes bij de Dienst der Domeinen zijn terechtgekomen, of daarbij (ernstige) fouten zijn gemaakt en wat de schade is geweest ten gevolge van het openbaar worden van de inhoud van de betreffende tapes.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-03-2007 

 • 6.

  30800 X 72 Verslag van een algemeen overleg

  22-02-2007 Verslag algemeen overleg op 31 januari 2007 over o.a. vertrekredenen Defensiepersoneel Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Defensie en de commissie voor de Rijksuitgaven op 31 januari 2007 hebben gevoerd met minister Kamp (Def) en staatssecretaris Van der Knaap (Def) over: - de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 6 oktober 2006 inzake antwoorden commissievragen over vertrekredenen Defensiepersoneel (kamerstuk 30800 X, nr.13); - de brief van de minister van Defensie d.d. 24 november 2006 inzake antwoorden op commissievragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Managementinformatie over inzetbaarheid Defensie' (kamerstuk 30840, nr. 4); en - de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 15 december 2006 inzake derde voortgangsrapportage personele en formatieve migratie Defensie 2006 (kamerstuk 30800 X, nr. 50).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-02-2007 

 • 7.

  30800 X 64 Verslag van een algemeen overleg

  09-02-2007 Verslag algemeen overleg van 24 januari 2007 over geluidhinder militaire luchthavens Dit verslag van een overleg met de staatssecretarissen Van Geel (VROM) en Van der Knaap (Def) betreft: - brief van de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van VROM d.d. 31 oktober 2006 met een voortgangsrapportage (kamerstuk 30800-X, nr. 43); - kamervragen van het lid De Wit over geluidshinder in Onderbanken en het antwoord hierop (Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, nr. 293); - kamervragen van de leden Duyvendak, De Wit en Samsom en het antwoord hierop, ontvangen op 9 januari 2007 (Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, nr. 578); - brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 21 december 2006 over informatie over piekisolatie (kamerstuk 30800-XI, nr. 69); - brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 12 januari 2007 over geluidsmeting voor AWACS-vliegtuigen (VROM 06-858).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-02-2007 

 • 8.

  30800 X 23 Verslag van een wetgevingsoverleg

  12-10-2006 Verslag wetgevingsoverleg over het onderdeel Materieel van de begroting van Defensie voor het jaar 2007
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-10-2006

 • 9.

  30800 X 12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  09-10-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-10-2006 

 • 10.

  30800 X 3 Verslag van een algemeen overleg

  27-09-2006 Verslag algemeen overleg op 6 september 2006 over onder meer het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht over 2005 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Defensie op 6 september 2006 heeft overleg met minister Kamp (Def) over: - de brief van de minister van Defensie d.d. 17 mei 2006 houdende de aanbieding van het jaarverslag van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2005 (30300 X, nr. 100); - de antwoorden op vragen van de commissie over het jaarverslag van de IGK over 2005 (30300 X, nr. 137), en - de brief van de minister van Defensie d.d. 15 juni 2006 over het jaarverslag en kwartaalverslagen IGKN (30300 X, nr. 118).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-10-2006