Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 49

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >


 • 1.

  30800 XIII 79 Brief van de ministers van economische zaken en van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  14-09-2007 Brief ministers bij aanbieding onderzoekrapport gevolgen Dienstenrichtlijn voor decentrale overheden Met onderhavige brief bieden de ministers Van der Hoeven (EZ) en Ter Horst (BZK) de Kamer het onderzoekrapport aan over de gevolgen van de Europese Dienstenrichtlijn voor de decentrale overheden in Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tezamen [EZ vanwege haar eindverantwoordelijkheid voor de implementatie van deze richtlijn en BZK vanwege haar verantwoordelijkheid voor een goed binnenlands bestuur en het waarborgen van de belangen en de betrokkenheid van alle bestuurslagen]. De Europese Dienstenrichtlijn is op 28 december 2006 in werking getreden en de lidstaten dienen deze binnen drie jaar te implementeren. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van het vrije dienstenverkeer in de Europese Unie. Dit is gunstig voor de Nederlandse economie. Om te zorgen dat Ned
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-09-2007 

 • 2.

  30800 XIII 78 Brief van de minister van economische zaken

  13-09-2007 Brief minister over evaluatie WBSO Bij deze brief stuurt minister Van der Hoeven de Kamer een kopie van de brieven die zij heeft gestuurd naar kennisinstellingen en opdrachtgevende beddrijven om deze attent te maken op de wenselijkheid van onderhandelingen over het WBSO-voordeel. Hiermee geeft zij een vervolg aan haar toezegging tijdens het overleg over de evaluatie van de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk).
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-09-2007 

 • 3.

  30800 XIII 75 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  23-07-2007 Brief staatssecretaris over evaluatie tariefvaststelling Waarborgwet In deze brief geeft staatssecretaris Heemskerk (EZ) een evaluatie van het systeem van tariefvaststelling van tarieven, zoals toegezegd tijdens de kamerbehandeling van de wijziging van de Waarborgwet. Daarbij gaat hij achtereenvolgens in op het huidige systeem van tariefvaststelling en mogelijke alternatieve systemen. Ten slotte geeft de minister als zijn conclusie dat het huidige systeem goed heeft gewerkt en dat hij geen reden ziet het systeem te wijzigen.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-07-2007 

 • 4.

  30800 XIII 74 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  19-07-2007 Brief staatssecretaris over de resultaten van het onderzoek naar telemarketing Deze brief bevat een samenvatting van het door onderzoeksbureau SEO uitgevoerde onderzoek, en de conclusies die het Kabinet daaraan verbindt. Verder wordt de relatie geschetst met het bij de Tweede Kamer ingediende initiatiefwetsvoorstel van het lid Van Dam (Kamerstuk 30845). Het rapport Telemarketing: irritatie geregeld? is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-07-2007 

 • 5.

  30800 XIII 73 Brief van de minister van economische zaken

  16-07-2007 Brief minister ter aanbieding van het Jaarverslag 2006; Staatstoezicht op de Mijnen Het jaarverslag is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-07-2007 

 • 6.

  30800 XIII 72 Brief van de minister van economische zaken

  13-07-2007 Brief minister ter aanbieding van de publicatie 'Olie en gas in Nederland. Jaarverslag 2006 en prognose 2007-2016' Het jaarverslag is als bijlage bij dit Kamerstuk gevoegd, evenals een overzicht van de kosten: van het Jaarverslag en van het verzamelen van de inhoudelijke gegevens door TNO.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 7.

  30800 XIII 71 Brief van de minister van economische zaken

  06-07-2007 Brief minister over de aanpak van mogelijke kartelvorming door glazenwassers
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-07-2007 

 • 8.

  30800 XIII 70 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  28-06-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het onderzoek De kracht van pensioenfondsen Het onderzoek is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-07-2007 

 • 9.

  30800 XIII 69 Brief van de staatssecretaris van economische zaken

  28-06-2007 Brief staatssecretaris met reactie op brief van MKB-Nederland over criminaliteit tegen ondernemers Criminaliteit wordt op drie sporen aangepakt. De staatssecretaris geeft kort de stand van zaken weer. In de bijlage is een lijst van acties opgenomen. Eind 2007 zal gekeken worden of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-07-2007 

 • 10.

  27406 106 Brief van de minister van economische zaken

  25-06-2007 Brief minister met een overzicht van regelingen voor investeerders in innovatie Hierbij stuurt minister Van der Hoeven (EZ) de Kamer, op verzoek, een overzicht van regelingen van haar ministerie waar innovatieve investeerders een beroep op kunnen doen. Ze gaat daarbij, desgevraagd in op de synchroniteit van deze regelingen (bijvoorbeeld de mogelijkheden voor samenloop van de IBB met andere regelingen). Hierbij worden vergeleken (op onder meer aspecten risicoprofiel en intermediairs); - Besluit borgstelling MKBkredieten 1997 (BBMKB); - Groeifaciliteit; - Seed facility/Technostarter.
  Nota 'De kenniseconomie in zicht'
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 28-06-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >