Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-9 van 9

 • 1.

  30800 XIII 77 Verslag van een algemeen overleg

  05-09-2007 Verslag algemeen overleg op 5 juli 2007 over de brief inzake criminaliteit tegen ondernemers (kamerstuk 30800 XIII, nr. 69) Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën op 5 juli 2007 hebben gevoerd met staatssecretaris Heemskerk (EZ) en staatssecretaris De Jager (Fin) over de brief inzake criminaliteit tegen ondernemers (kamerstuk 30800 XIII, nr. 69).
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 2.

  30800 XIII 76 Verslag van een algemeen overleg

  05-09-2007 Verslag algemeen overleg over de evaluatie van de WBSO
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 3.

  30800 XIII 53 Verslag van een algemeen overleg

  29-05-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 25 april 2007, over de Nederlandse steunkaart en de stopzetting van steun aan Twente Verslag van een algemeen overleg van 25 april 2007 met minister Van der Hoeven (EZ) over: - de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 13 april 2007 met het voorstel voor de Nederlandse steunkaart (30800 XIII, nr. 45); - het verslag van het schriftelijk overleg over de voorgenomen stopzetting van regionale steun aan Twente (30800 XIII, nr. 47).
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 31-05-2007 

 • 4.

  30800 XIII 47 Verslag van een schriftelijk overleg

  26-04-2007 Verslag schriftelijk overleg over voorgenomen stopzetting regionale steun Twente (zie kamerstuk 30800 XIII, nr. 45)
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-05-2007 

 • 5.

  30800 XIII 46 Verslag van een algemeen overleg

  20-04-2007 Verslag algemeen overleg van 28 maart 2007 over verschillende onderwerpen Dit overleg met staatssecretaris Heemskerk (EZ) betreft: - herziening van het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (kamerstuk 30800 XIII, nr. 30); - resultaten van de Transparantiebenchmark 2006 (kamerstuk 26485, nr. 41); - voortgangsonderzoek Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (kamerstuk 26485, nr. 42).
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-04-2007 

 • 6.

  30800 XIII C Verslag van een schrifteljk overleg

  21-11-2006 Verslag schriftelijk overleg n.a.v. beleidsdebat over midden- en kleinbedrijf
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-12-2006 

 • 7.

  30800 XIII 14 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  16-10-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-10-2006

 • 8.

  30800 XIII 13 Brief van de minister van economische zaken

  13-10-2006 Verslag werkbezoek aan de Russische Federatie, 3 t/m 5 oktober 2006 In deze brief brengt minister Wijn (EZ) verslag uit van zijn bezoek aan de Russische Federatie van 3 tot en met 5 oktober 2006. Tijdens de gesprekken met de Russische ministers stond het thema energie centraal. Het verslag betreft de volgende onderwerpen: - aanleiding voor het bezoek; - het economisch belang van Rusland; - het Russische investeringsklimaat; - energierelaties in het algemeen; - het gaswinningsproject Sachalin-II; - participatie van de Gasunie in de Noord-Europese Gas Pijpleiding. Ten slotte gaat de minister in op de follow-up van zijn bezoek.
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-10-2006 

 • 9.

  30800 XIII 7 Verslag van een schriftelijk overleg

  04-10-2006 Verslag schriftelijk overleg over huiskamerrestaurants
  Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-10-2006