Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 29

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  30800 IXB 41 Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-08-2009 Brief staatssecretaris over publicatie Besluit van 3 juli 2007, houdende aanpassing van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Het besluit heeft onder andere betrekking op verbeteringen van de Wet waardering onroerende zaken.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-09-2007 

 • 2.

  30800 IXB 39 Brief van de staatssecretaris van financiën

  31-05-2007 Brief staatssecretaris met kabinetsstandpunt over Evaluatierapport 'Het beperkte en ondergeschikte gebruik van de weg in de MRB' Op 16 januari heeft het vorige kabinet het evaluatierapport 'Het beperkte en ondergeschikte gebruik van de weg in de MRB' (kamerstuk 30800 IXB, nr.17) naar de Kamer gestuurd. Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën stuurt het kabinet met onderhavige brief thans het gevraagde kabinetsstandpunt. Het kabinet onderschrijft de analyse in het rapport betreffende het gebruik, de doelmatigheid en de effectiviteit van de fiscale faciliteiten in de motorrijtuigenbelasting voor beperkt en ondergeschikt gebruik van de weg. Dit leidt tot de in onderhavige brief gegeven beleidsconclusies, onder meer: - het kunnen vervallen van vrijstellingen, waarvan zeer beperkt gebruik wordt gemaakt: reservemotorrijtuigen, bijzondere transporten, historische (musea) exemplaren, en land- en bosbouw; - het doelmatiger vormgeven van de vrijstellingsvoorwaarden van onder
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-06-2007 

 • 3.

  30800 IXB 38 Brief van de staatssecretaris van financiën

  31-05-2007 Brief staatssecretaris met de voortgangsrapportage van Toeslagen (1 januari tot 1 mei 2007)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-06-2007 

 • 4.

  30800 IXB 36 Brief van de ministers van financiën en van sociale zaken en werkgelegenheid

  10-05-2007 Brief ministers ter aanbieding van jaarverslag en ZBO-verantwoording van de DNB en het jaarverslag van de AFM
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-05-2007 

 • 5.

  30800 IXB 35 Brief van de staatssecretaris van financiën

  12-04-2007 Brief staatssecretaris met reactie op de brief van de VNG van 23 januari 2007 inzake belastingheffing op het privégebruik van dienstauto's Betreft de vraag welk gebruik van een dienstauto als privégebruik moet worden aangeduid in het kader van de fiscale bijtelling, en het begrip ambtsgebonden nevenfuncties. Staatssecretaris de Jager (Fin) verwijst naar de brief van de minister van BZK d.d. 22 maart 2007 over dit onderwerp (30800 VII, nr. 42).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-04-2007 

 • 6.

  30800 IXB 34 Brief van de staatssecretaris van financiën

  12-04-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding Personeelsmonitor 2006 Belastingdienst Bij deze brief biedt staatssecretaris De Jager (Fin) de resultaten aan van de personeelsmonitor 2006 van de Belastingdienst. Tevens voegt hij hierbij enkele vergelijkingen van tevredenheidsscores over verschillende jaren bij de Belastingdienst en vergelijkingen van tevredenheidsscores met andere organisaties. De personeelsmonitor is een onderzoek naar de werkbeleving dat eens per twee jaar wordt gehouden. De kwantitatieve personeelsmonitor is een gestructureerde vragenlijst met ruim honderd vragen over diverse aspecten van het werken bij de Belastingdienst en betreft de thema's 'het werk', 'begeleiden en coachen', 'informatie' en 'management', Deze is dit jaar voor het eerst aangevuld met een kwalitatieve monitor in de vorm van 25 groepsgesprekken.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-04-2007 

 • 7.

  30800 IXB 33 Brief van de staatssecretaris van financiën

  05-04-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het Beheersverslag Belastingdienst 2006 en het Bedrijfsplan 2007-2011
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-04-2007 

 • 8.

  30800 IXB 32 Brief van de minister van financiën

  30-03-2007 Brief minister ter aanbieding halfjaarlijkse notificatie Nederland aan de Europese commissie over het EMU-saldo en de EMU-schuld De notificatie is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-04-2007 

 • 9.

  30800 IXB 31 Brief van de staatssecretaris van financiën

  29-03-2007 Brief staatssecretaris met antwoord op de vraag van de Kamer of voor de indiening van de aangifte 2006 wel of niet een coulanceregeling wordt toegepast Betreft de inlevertermijn (vóór 1 april 2007) voor de aangifte inkomstenbelasting 2006. Staatssecretaris De Jager (Fin) deelt mede dat alle aangiftes die uiterlijk 6 april 2007 worden ingediend als tijdig worden aangemerkt.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-04-2007 

 • 10.

  30800 IXB 29 Brief van de staatssecretaris van financiën

  22-03-2007 Brief staatssecretaris inzake aanbieding van het Beheersverslag Belastingdienst 2006
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-03-2007 


1 | 2 | 3 | Volgende >