Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Overige

Resultaat 1-2 van 2

 • 1.

  30800 IXB 14 Brief van de minister van financiën

  15-12-2006 Nota over verbetervoorstellen doelmatigheid WOZ Bij deze brief stuurt minister Zalm de Kamer een nota waarin de resultaten zijn weergegeven van de verbetervoorstellen uit het rapport 'Doelmatigheid van de WOZ'. De conclusie is dat de meeste van de voorstellen zijn gerealiseerd. In de nota gaat de minister, na een inleidend gedeelte, eerst in op de gerealiseerde verbetervoorstellen. Deze betreffen: - uitbouw van modelmatige waardebepaling; - verkorting van de waarderingscyclus; - afschaffen van de drempel voor verbouwingen; - afgeven WOZ-beschikking niet alleen op verzoek, maar ook op eigen initiatief van de gemeente; - vergroting van het gebruik voor andere doeleinden; - afbakening gebouwd/ongebouwd in de Waterschapswet; - waarderingsvrijstelling en afstemmen van heffingswetten; - waardeklassen en bandbreedte voor bezwaar en beroep; - objecten in aanbouw. Vervolgens gaat de minister in op de niet-ingevoerde verbetervoorstellen: - indexering en verlenging van de waarderingsc
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 21-12-2006 

 • 2.

  30800 IXB A Eindverslag van de vaste commissie voor financiën

  14-11-2006 Eindverslag
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-11-2006