Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-5 van 5

 • 1.

  30800 IXB 40 Verslag van een algemeen overleg

  11-07-2007 Verslag algemeen overleg van 13 juni 2007 over het antwoord verslag schriftelijk overleg inzake realisatie verbetervoorstellen onroerende zaken (30800 IXB, nr. 30)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-07-2007 

 • 2.

  30800 IXB 37 Verslag van een algemeen overleg

  29-05-2007 Verslag algemeen overleg op 19 april 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Financiën op 19 april 2007 heeft gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over: - het rapport 'Onderweg naar balans, doorlichting reorganisatie Belastingdienst' (30800-IXB, nr. 18); - het beheersverslag Belastingdienst 2006 (30800-IXB, nr. 29), en - het bedrijfsplan Belastingdienst 2007-2011 (30800-IXB, nr. 33).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-05-2007 

 • 3.

  30800 IXB 30 Verslag van een schriftelijk overleg

  26-03-2007 Verslag schriftelijk overleg over de verbetervoorstellen Wet onroerende Zaken
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 28-03-2007 

 • 4.

  30800 IXB 27 Verslag van een algemeen overleg

  22-02-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 1 februari 2007 over het faillissement van Van der Hoop Bankiers Verslag van een algemeen overleg van 1 februari 2007 met minister Zalm (FIN) over: - de brief van de minister d.d. 22 november 2006 inzake het faillissement van Van der Hoop Bankiers N.V. (30800 IXB, nr. 9, inclusief bijlagen); - de brief van de minister d.d. 8 januari 2007 inzake de beantwoording van vragen inzake lopende rechtszaken in het faillissement van Van der Hoop bankiers N.V. (30800 IXB, nr. 15).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-02-2007 

 • 5.

  30800 IXB 4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  02-10-2006 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-10-2006