Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Belastingplan 2007

30804 1 Koninklijke boodschap

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal


Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2007).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 19 september 2006Beatrix